Nauka Społeczna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Nauka Społeczna” (liczba wybranych pozycji: 77, strona 2 z 4).


Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych

Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych

Elżbieta Rydz

cena: 50,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Rozwój religijności młodych dorosłych według współczesnych psychologicznych koncepcji teoretycznych 1.1. Stadialno-strukturalne koncepcje i teorie religijności 1.1.1. Koncepcje rozwoju religijności w... Więcej...


Co zmienia świat

Co zmienia świat

Georg Moser

cena: 2,00 zł — do koszyka

Zamyślenia nad tym, co prawdziwie zmienia świat i ze śmierci odradza do życia – miłością Bożą. Materiał medytacyjny dla wszystkich, ... Więcej...


Rynek radiowy w Polsce

Rynek radiowy w Polsce

Mirosław Lakomy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Publikacja prezentuje procesy urynkowienia radia w Polsce od roku 1989. Stanowi ona doskonałe wypełnienie luki w opisie rynku medialnego w... Więcej...


Chrześcijańska propozycja dla świata

Chrześcijańska propozycja dla świata

Ambrogio Spreafico

cena: 29,80 zł — do koszyka

Żyjemy w świecie zglobalizowanym, ale równocześnie plemiennym, gdzie każdy na płaszczyźnie indywidualnej, grupowej, wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej, powodowany strachem instynktownie... Więcej...


Homoseksualizm w aspekcie teologicznym i medyczno - psychologicznym

Homoseksualizm w aspekcie teologicznym i medyczno - psychologicznym

Zbigniew Nikodem Brzózy

cena: 18,00 zł — do koszyka

W pracy tej staram się przedstawić naukę Magisterium Kościoła Katolickiego na temat problemu homoseksualizmu w aspekcie teologicznym, medyczno-psychologicznym i duszpasterskim. ... Więcej...


Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym

Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym

Konrad Oświecimski

cena: 59,00 zł — do koszyka

Autor nie stroni od podejmowania ocen wartościujących, próbując zmierzyć się ze stereotypem traktowania grup interesu w kategoriach wypaczeń czy też... Więcej...


Jaka Polska?

Jaka Polska?

ks. Józef Majka

cena: 2,00 zł — do koszyka

Kluczowe zagadnienia katolickiej nauki społecznej wobec problemów czasów przemiany współczesnej Polski. Więcej...


Starzenie się z godnością

Starzenie się z godnością

cena: 35,00 zł — do koszyka

Lubelski Uniwersytet Trzeciego wieku przygotował już drugi tom rozważań poświęconych ludziom starszym. Przeszło 30 artykułów pogrupowanych zostało w 4 działy: ... Więcej...


Upływ czasu i ontologia

Upływ czasu i ontologia

Jerzy Gołosz

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka Jerzego Gołosza jest pierwszą w Polsce całościową monografią na temat upływu czasu. Autor omawia ten problem z podstawowej perspektywy... Więcej...


100 przebojów muzyki klasycznej

100 przebojów muzyki klasycznej

Robert Ginalski

cena: 33,00 zł — do koszyka

Książka o muzyce, którą się czyta jak powieść Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcieliby więcej wiedzieć, skąd naprawdę się... Więcej...


Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej

Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej

Sabina Bober

cena: 49,00 zł — do koszyka

Wstęp Rozdział I Sytuacja polityczna Polski pojałtańskiej i jej wpływ na kształt życia politycznego 1. W kręgu dominacji sowieckiej i wpływów rodzimych komunistów 2. ... Więcej...


Katolicyzm polski - ciągłość i zmiana

Katolicyzm polski - ciągłość i zmiana

ks. Janusz Mariański

cena: 49,00 zł — do koszyka

W Polsce w okresie wielkiej transformacji ustrojowej deklarowane wierzenia i praktyki religijne pozostawały na względnie stabilnym poziomie. Na tle krajów... Więcej...


Krążownik spod Somosierry

Krążownik spod Somosierry

Karol Olgierd Borchardt

cena: 34,00 zł — do koszyka

„Krążownik spod Somosierry” powstał jako drugi tytuł w twórczości Karola Olgierda Borchardta, po wielkim debiucie literackim, jakim był „Znaczy Kapitan”. ... Więcej...


Przestrzenie pracy socjalnej

Przestrzenie pracy socjalnej

cena promocyjna: 54,90 zł 53,50 złdo koszyka

Analizując podstawy zaangażowania społecznego katolików, podkreśla się znaczenie wiary ich w życiu osobistym i działaniu społecznym. Podkreśla się możliwość i... Więcej...


Socjalizacja - wyzwanie współczesności

Socjalizacja - wyzwanie współczesności

cena promocyjna: 54,90 zł 53,50 złdo koszyka


Katolicy a pieniądze

Katolicy a pieniądze

Sławomir Zatwardnicki

cena: 15,00 zł — do koszyka

Czy chrześcijanin powinien być zawsze ubogi? Czy wolno mu aspirować do bycia bogatym? Co robić z nadwyżką pieniędzy (rozdawać? ale... Więcej...


Podróż w świat Europy

Podróż w świat Europy

Jerzy Pilikowski

cena promocyjna: 32,90 zł 29,99 złdo koszyka

Z Bogiem czy mimo Boga? Czy współczesna Europa ma nawiązywać tylko do źródeł antycznych i oświeceniowych, czy także chrześcijańskich? Czy... Więcej...


W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce

W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce

cena promocyjna: 34,00 zł 32,50 złdo koszyka

Książka W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce wpisuje się w nurt szerokiej dyskusji - w ostatnim... Więcej...


Socjologia Religii

Socjologia Religii

cena promocyjna: 57,00 zł 42,75 złdo koszyka

Publikacja ta zawiera teksty autorów zachodnich, które z jednej strony cechuje wysoki poziom analizy naukowej, a z drugiej teksty prowokują... Więcej...


Egzystencja i kultura

Egzystencja i kultura

cena promocyjna: 32,00 zł 30,50 złdo koszyka

Książka Egzystencja i kultura jest owocem badań nad związkami, jakie zachodzą między ludzką egzystencją a różnymi tradycjami kulturowymi, jako symbolicznymi... Więcej...


Aborcja. Przyczyny i konsekwencje

Aborcja. Przyczyny i konsekwencje

Joanna Dzierżanowska-Peszko

cena: 18,00 zł — do koszyka

Problemy psychologiczne związane z faktem aborcji wymagają spokojnej i obiektywnej interpretacji, co jest szczególnie trudne wobec tematu niosącego tak silne... Więcej...


Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych

Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych

Krystian Wojaczek

cena: 18,00 zł — do koszyka

Główny problem niniejszego opracowania zawiera się w pytaniach o to, czy, a jeśli tak to, jaki jest wpływ rozłąki z... Więcej...


Dylematy demokracji

Dylematy demokracji

ks. prof. Andrzej Zwoliński

cena promocyjna: 34,00 zł 32,50 złdo koszyka

Termin demokracja należy do najbardziej popularnych w politycznym słownictwie. Pod jego szyldem pragną występować niemal wszystkie systemy polityczne, bez względu... Więcej...


Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

cena: 52,00 zł — do koszyka

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało... Więcej...


Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu

Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu

Attilio Danese, Giulia Paola di Nicola

cena: 42,00 zł — do koszyka

Spis treści Wprowadzenie (ks. Krzysztof Guzowski) Wstęp Część I Poza feminizmem i maskulizmem Rozdział I Kilka słów na temat feminizmu 1. "Rewolucja" kobiet... Więcej...