Biblistyka

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Biblistyka” (liczba wybranych pozycji: 263, strona 9 z 11).


Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza

Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza

ks. Piotr Łabuda

cena: 20,00 zł — do koszyka

Studium uwzględniające wieloaspektową analizę poszczególnych perykop i logiów Ewangelii wg św. Łukasza, zawierających wskazania dotyczące chwili śmierci człowieka i wydarzeń... Więcej...


Świadkowie Jezusa

Świadkowie Jezusa

ks. Franciszek Mickiewicz SAC

cena: 25,00 zł — do koszyka

Rozprawa z zakresu teologii biblijnej zawiera szczegółową analizę teologiczną świadectw o Jezusie, zawartych dziełach św. Łukasza i św. Jana. Wszystkie... Więcej...


Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza

Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza

Silvano Fausti SJ

cena: 69,95 zł — do koszyka

Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza jest ostatnim z brakujących w języku polskim komentarzy o. Silvano Faustiego do czterech Ewangelii. ... Więcej...


Pakiet: Jezus z Nazaretu

Pakiet: Jezus z Nazaretu

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

cena promocyjna: 106,70 zł 89,90 złdo koszyka

Pakiet: Jezus z Nazaretu: -Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo -Jezus z Nazaretu. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia -Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do... Więcej...


Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?

Verbum Vitae 34 (2018). Czemu służy gniew Boga i gniew człowieka?

cena: 28,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Ks. Henryk Witczyk Czemu służy "gniew" Boga? Stary Testament Ks. Stefan Szymik MSF Gniewne oblicze Pana. Hermeneutyka kilku biblijnych kolokacji Ks. Krzysztof Kinowski Motyw "gniewu... Więcej...


Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28

cena: 16,00 zł — do koszyka

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Więcej...


Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

ks. Antoni Paciorek

cena: 79,95 zł — do koszyka

„Komentarz ks. prof. Antoniego Paciorka do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian jest bardzo wnikliwy i rzeczowy. Autor dokonuje w... Więcej...


Aby zrozumieć Pismo Święte

Aby zrozumieć Pismo Święte

Anna Świderkówna

cena: 29,00 zł — do koszyka

Książka Anny Świderkówny, filologa i historyka starożytności, to wybór tekstów pomagających zrozumieć fenomen zmartwychwstania świata „dla Jezusa”. Jak pisze autorka, po... Więcej...


Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

cena: 24,00 zł — do koszyka

Prezentowana publikacja wydana staraniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest komentarzem do Księgi Jeremiasza. Komentarz do Księgi Jeremiasza został wydany w serii Proroków... Więcej...


Fakty i słowa

Fakty i słowa

Zofia Starowieyska-Morstinowa

cena: 29,90 zł — do koszyka

Powiedział ktoś, że chrześcijaństwo tym różni się od innych systemów religijnych, że jest nie tyle doktryną, ile faktem. Podstawą chrześcijaństwa... Więcej...


Biblia o państwie

Biblia o państwie

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

cena: 24,00 zł — do koszyka

Biblia o państwie to książka, która dotyczy zawsze żywego tematu styku religii i polityki. Łączy spojrzenie teologii biblijnej i historii... Więcej...


Który walczył o sprawiedliwość społeczną. Powieść o proroku Amosie

Który walczył o sprawiedliwość społeczną. Powieść o proroku Amosie

Barbara Szczepanowicz

cena: 12,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Powieść biblijna o Amosie – proroku wysłanym z Judy do Królestwa Izraela, aby potępić jego życie kultowe i religijne; aby... Więcej...


Chrystus Omega w liturgii. Rzeczywistość eschatyczna w sakramentach Kościoła

Chrystus Omega w liturgii. Rzeczywistość eschatyczna w sakramentach Kościoła

cena: 25,00 zł — do koszyka

Przedmiotem naszej refleksji będzie eschatologiczny walor liturgii, w ramach której zajmiemy się szczególnie liturgią sakramentów jako źródłem obecności Boga. Przyjrzymy... Więcej...


Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej

Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej

ks. Michał Bednarz

cena: 18,00 zł — do koszyka

„Palestyna naznaczona została piętnem Bożym i z tego względu posiada niezwykłą głębię religijną. Stanowi składnik, element objawienia Bożego, które dokonało... Więcej...


Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu

Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu

ks. Michał Peter

cena: 48,00 zł — do koszyka

Zawsze, kiedy ukazuje się znakomita książka z dziedziny biblistyki, zawierająca bogaty materiał naukowy, jest to znaczące i ważne wydarzenie. Publikacja... Więcej...


Biblia leczy - cukrzyca

Biblia leczy - cukrzyca

Don Colbert

cena: 14,90 zł — do koszyka

Książka z bardzo popularnej serii Biblia Leczy (ponad 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w USA) poświęcona jest bardzo powszechnej chorobie –... Więcej...


Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza

Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza

Silvano Fausti SJ

cena: 69,95 zł — do koszyka

Rzetelnie przygotowany, przystępnie opracowany komentarz do Ewangelii Łukaszowej. Autor z wielką kompetencją wyjaśnia tekst Ewangelii niemal słowo po słowie, ukazując... Więcej...


Modlitwa Ewangelią na każdy dzień T. III - Okres Zwykły (tygodnie I - XVII)

Modlitwa Ewangelią na każdy dzień T. III - Okres Zwykły (tygodnie I - XVII)

ks. Krzysztof Wons SDS

cena: 26,00 zł — do koszyka

Modlitwa Ewangelią na każdy dzień to seria czterech książek zawierających wprowadzenia do modlitwy Słowem na wszystkie dni roku liturgicznego. Książka... Więcej...


Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

David H. Stern

cena: 199,00 zł — do koszyka

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru... Więcej...


Duch Święty dokonawcą zbawienia

Duch Święty dokonawcą zbawienia

o. Augustyn Jankowski OSB

cena: 25,00 zł — do koszyka

Od lat kilkudziesięciu w całym Kościele, a nawet w całym chrześcijaństwie, budzi się wielka tęsknota za żywszym kontaktem z Duchem... Więcej...


Słownik symboliki biblijnej

Słownik symboliki biblijnej

cena: 200,00 zł — do koszyka

Słownik składa się prawie 850 haseł omawiających rzeczowo i przystępnie najrozmaitsze aspekty występujących w Piśmie Świętym symboli, motywów, metafor, figur... Więcej...


Biblijne pytania o Boże miłosierdzie

Biblijne pytania o Boże miłosierdzie

ks. Wojciech Pikor

cena: 10,00 zł — do koszyka

Autor jest biblistą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W swojej pracy podejmuje pytania o kształt... Więcej...


Słownik Antropologii Nowego Testamentu

Słownik Antropologii Nowego Testamentu

cena: 90,00 zł — do koszyka

Książka zbiera, systematyzuje i omawia przełożone na język polski pojęcia nowotestamentowe, nieodzowne dla głębszego poznania i lepszego zrozumienia antropologii biblijnej. ... Więcej...


Kochać Kościół

Kochać Kościół

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

cena: 15,00 zł — do koszyka

"Chrystus umiłował Kościół. A ty?". Jest to stwierdzenie, a zarazem pytanie, które stanowi przewodni motyw medytacji wygłoszonych w Domu Papieskim... Więcej...


Modlitwa życiem w Psalmach

Modlitwa życiem w Psalmach

kard. Gianfranco Ravasi

cena: 17,50 zł — do koszyka

Wstęp Pośród siedemdziesięciu trzech Ksiąg Pisma Świętego jest jedna, którą Bóg “przygotowywał” podczas modlitwy ludzi. Cała jest modlitwą natchnioną przez Boga. ... Więcej...