Teologia fundamentalna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Teologia fundamentalna” (liczba wybranych pozycji: 14, strona 1 z 1).


Funkcje sztuki w teologii

Funkcje sztuki w teologii

ks. Tadeusz Dzidek

cena: 29,00 zł — do koszyka

Od czasów Oświecenia teologia i sztuka podążają odrębnymi drogami, w poczuciu wzajemnej obcości i izolacji. Artyści w swej autonomii rzadko... Więcej...


Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja

Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja

o. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

cena: 39,00 zł — do koszyka

Nie szukając uproszczonych ujęć Kościoła, o. prof. Napiórkowski ukazuje jego złożoną rzeczywistość, której nie wolno redukować ani do hierarchii, ani... Więcej...


Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne

Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne

cena: 31,40 zł — do koszyka

Pozycja jest zbiorem artykułów znanych polskich teologów fundamentalnych, poświęconych chrystologii Jana Pawła II. To jedna z pierwszych poważnych prób podsumowania... Więcej...


W co wierzymy

W co wierzymy

Leo J. Trese

cena: 29,90 zł — do koszyka

Książka W co wierzymy, to najbardziej znana publikacja Leo Trese, która ma dziesiątki wydań w różnych językach i należy już... Więcej...


Biskup Cyprian z Kartaginy świadek wiary

Biskup Cyprian z Kartaginy świadek wiary

Elżbieta Dołganiszewska

cena: 10,00 zł — do koszyka

Biografia Świętego Cypriana, biskupa Kartaginy żyjącego w III w. n.e. w trudnych czasach rodzącego się chrześcijaństwa. Więcej...


Ludzie Ducha. Refleksje na temat charyzmatów proroków biblijnych

Ludzie Ducha. Refleksje na temat charyzmatów proroków biblijnych

ks. Edmund Kowalski CSsR

cena: 13,50 zł — do koszyka

Prezentowana książka Ludzie Ducha stanowi drugą część Ludzi Słowa i jest refleksją na temat proroków. Książki zawierają uzupełniające się wzajemnie... Więcej...


Ludzie Słowa. Refleksje na temat powołania i misji proroków

Ludzie Słowa. Refleksje na temat powołania i misji proroków

ks. Edmund Kowalski CSsR

cena: 13,00 zł — do koszyka

Wielopłaszczyznowa problematyka prorockiego powołania, orędzia i posługi oraz profetycznego wymiaru Kościoła omówiona została przez o. Kowalskiego w sposób erudycyjny, lecz... Więcej...


* Studia inedita

* Studia inedita

cena: 9,00 zł — do koszyka

Książka z lekko pożółkłymi stronamiM I ZADARCIAMI OKŁADKI Więcej...


* Dobra Nowina Jezus

* Dobra Nowina Jezus

Klemens Stock SJ

cena: 9,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej z pozółkłymi stronami  Więcej...


Być w Kościele - to zobowiązuje

Być w Kościele - to zobowiązuje

ks. Ireneusz Skubiś

cena: 15,00 zł — do koszyka

Trzecia część zamyśleń nad obecnością Kościoła w świecie i sprawami, obok których nie można przejść obojętnie. To swojego rodzaju zatrzymane... Więcej...


Chrystologia afrykańska w rodzimym kontekście kulturowym

Chrystologia afrykańska w rodzimym kontekście kulturowym

Stanisław Grodź

cena: 40,50 zł — do koszyka

Kolejne pokolenia chrześcijan na nowo stają wobec pytania, kim jest Jezus: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15). Każda... Więcej...


Gdy nastała pełnia czasu

Gdy nastała pełnia czasu

cena: 27,00 zł — do koszyka

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas jubileuszowego XXV Tygodnia Duchowości, którego hasłem były słowa św. Pawła z Listu do Galatów: “Gdy... Więcej...


Wprowadzenie do teologii średniowiecza

Wprowadzenie do teologii średniowiecza

Paul Gilbert

cena: 15,00 zł — do koszyka

Jest oczywistą rzeczą, że średniowiecze ze swoją filozofią i teologią wpłynęło w znaczący sposób na formowanie się całej teologii późniejszej. ... Więcej...


Wszyscy szukamy

Wszyscy szukamy

Jan Józef Szczepański

cena: 12,00 zł — do koszyka

Na tom „Wszyscy szukamy” składają się teksty, w których autor snuje rozważania nad metafizycznym wymiarem ludzkiego życia, dzieli się uwagami... Więcej...