Patrystyka

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Patrystyka” (liczba wybranych pozycji: 79, strona 3 z 4).


W szkole Ojców Kościoła

W szkole Ojców Kościoła

Marek Raczkiewicz CSsR

cena: 33,00 zł — do koszyka

Wybór tekstów papieża Jana Pawła II i dokumentów Magisterium o ojcach Kościoła stanowi cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych patrystyką, ... Więcej...


A Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt koncepcji

A Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źródła, kształt koncepcji

Wojciech Szczerba

cena: 39,00 zł — do koszyka

Teoria apokatastazy - "wiecznego powrotu", przywrócenia pierwotnego, idealnego stanu rzeczywistości, po raz pierwszy pojawia się u jońskich filozofów natury, Heraklita... Więcej...


Zasady prawa Bożego

Zasady prawa Bożego

Juniliusz Afrykańczyk

cena: 22,00 zł — do koszyka

Juniliusz pochodził z Afryki. Był urzędnikiem na dworze konstantynopolitańskim; pełnił funkcję kwestora. Poproszony o wyłożenie zasad rozumienia Pisma Świętego oparł... Więcej...


Rozmowy z Ojcami Tom 1

Rozmowy z Ojcami Tom 1

Jan Kasjan

cena: 44,00 zł — do koszyka

Pierwszy tom przekładu dzieła Jana Kasjana "Collationes Patrum" obejmujący rozmowy 1 do 10, opatrzony wstępem i bogatą bibliografią. Dzieło to... Więcej...


Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza

Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza

Hieronim ze Strydonu

cena: 54,00 zł — do koszyka

Pod koniec IV w. komentarz Hieronima do Ewangelii według św. Mateusza, był jednym z wielu komentarzy różnych autorów do tej... Więcej...


Moralia tom 3

Moralia tom 3

św. Grzegorz Wielki

cena: 42,00 zł — do koszyka

Ciąg dalszy komentarza do księgi Hioba, św. Grzegorza Wielkiego. Więcej...


Apoftegmaty Ojców Pustyni tom 2

Apoftegmaty Ojców Pustyni tom 2

cena: 48,00 zł — do koszyka

Zbiór systematyczny powstał w drugiej połowie V wieku, prawdopodobnie po kolekcji alfabetycznej. Spotkamy w nim apoftegmaty z Gerontikonu oraz inne, nieumieszczone... Więcej...


Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1

cena promocyjna: 57,00 zł 55,50 złdo koszyka

Pierwszy tom Apoftegmatów Ojców Pustyni tzw. seria alfabetyczna. Tym tomem rozpoczynamy, podjęte niegdyś w serii "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy", wydawanie naukowego... Więcej...


Biskup Cyprian z Kartaginy świadek wiary

Biskup Cyprian z Kartaginy świadek wiary

Elżbieta Dołganiszewska

cena: 10,00 zł — do koszyka

Biografia Świętego Cypriana, biskupa Kartaginy żyjącego w III w. n.e. w trudnych czasach rodzącego się chrześcijaństwa. Więcej...


Grzech i nawrócenie w życiu ochrzczonych

Grzech i nawrócenie w życiu ochrzczonych

ks. Grzegorz Babiarz

cena: 24,00 zł — do koszyka

Św. Paweł, z polecenia zmartwychwstałego Jezusa, przelał jako pierwszy Dobrą Nowinę w serca pogan. Nie było to rzeczą łatwą. Żydzi... Więcej...


Moralia tom 2

Moralia tom 2

św. Grzegorz Wielki

cena: 49,00 zł — do koszyka

Uszanowawszy prawdę historii, postanowiłem rozważyć słowa błogosławionego Hioba i jego przyjaciół w snesie mistycznym. Dla wszystkich, którzy mają właściwą znajomość... Więcej...


O Eucharystii - Ojcowie Kościoła Wschodniego

O Eucharystii - Ojcowie Kościoła Wschodniego

cena: 10,00 zł — do koszyka

Książka zawiera wybór tekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich greckich i syryjskich (I – VIII w.). Pisma Ojców Kościoła Wschodniego to pełne poetyki... Więcej...


O Eucharystii - Ojcowie Kościoła Zachodniego

O Eucharystii - Ojcowie Kościoła Zachodniego

cena: 10,00 zł — do koszyka

Książka zawiera wybór tekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich, łacińskich (poł. III - VIII w.). Pisma Ojców Kościoła Zachodniego poruszają zagadnienia praktyczne, moralne, ... Więcej...


Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta

Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta

św. Benedykt z Aniane

cena: 57,00 zł — do koszyka

Od 1938 r. Reguła Mistrza stała się jednym z najbardziej intensywnie badanych tekstów monastycznych. Znano ją już od dawna: św. ... Więcej...


Traktaty teologiczne

Traktaty teologiczne

Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz

cena: 22,00 zł — do koszyka

Opuscula sacra - pod takim tytułem znana jest grupa pięciu traktatów teologicznych przypisywanych Boecjuszowi. Dziełka te podejmują dyskutowane wówczas zgadnienia... Więcej...


O Trójcy Świętej

O Trójcy Świętej

Nowacjan

cena: 23,00 zł — do koszyka

Dzieło Nowacjana jest pierwszym w Kościele systematycznym traktatem o Trójcy, napisanym w latach czterdziestych III wieku. Możemy poznać dzięki niemu... Więcej...


Obrona przed zarzutami Hieronima

Obrona przed zarzutami Hieronima

św. Rufin z Akwilei

cena: 29,00 zł — do koszyka


Listy Misjonarskie

Listy Misjonarskie

Św. Mikołaj Serbski

cena: 37,00 zł — do koszyka

Listy misjonarskie świętego Mikołaja Serbskiego to doprawdy bezcenny dar dla współczesnego człowieka z jego problemami, rozterkami i wątpliwościami. Napisane zadziwiająco... Więcej...


Złoty łańcuch

Złoty łańcuch

św. Tomasz z Akwinu

cena: 59,90 zł — do koszyka

Złoty łańcuch należy do najbardziej znanych dzieł Akwinaty. Jeden z wybitnych angielskich tłumaczy tego dzieła napisał, że „ukazuje ono mistrzowskie... Więcej...


Moc w słabości

Moc w słabości

Andre Louf

cena: 11,00 zł — do koszyka

Książka jest zapisem dni skupienia, które O. André Louf wygłosił w Polsce w 2007 roku. Autor powraca do ukochanych przez... Więcej...


Komentarze do listu św. Pawła do Tytusa

Komentarze do listu św. Pawła do Tytusa

Ambrozjaster, św. Hieronim, Pelagiusz

cena: 39,00 zł — do koszyka

Starożytne komentarze do Listów św. Pawła stanowią bardzo ważny zbiór tekstów, których wpływ na rozwój teologii jest nie do przecenienia. ... Więcej...


Moralia tom 1

Moralia tom 1

św. Grzegorz Wielki

cena: 52,00 zł — do koszyka

Tak więc święty mąż, napełniony duchem wieczności, mocą serca zachowuje w pamięci wszystkie przemijające wydarzenia. Ponieważ wszelkie stworzenie jest znikome... Więcej...


Pojęcie lęku

Pojęcie lęku

Søren Kierkegaard

cena: 32,00 zł — do koszyka

Omówione tematy: lęk jako założenie dla grzechu pierworodnego i jako wyjaśnienie grzechu pierworodnego, sięgające wstecz ku jego początkom..., lęk jako... Więcej...


Homilie na List św. Pawła do Rzymian

Homilie na List św. Pawła do Rzymian

św. Jan Chryzostom

cena: 49,00 zł — do koszyka

Homilie na kanwie Listu do Rzymian są jednym z najlepszych komentarzy do tego Listu. Piękno języka, dogłębna znajomość Biblii oraz... Więcej...


Kasjan mnich

Kasjan mnich

Columba Stewart OSB

cena: 57,00 zł — do koszyka

Autor monografii, benedyktyn Columba Stewart, ukazuje myśl Kasjana na tle epoki. Szeroko omawia źródła i jednocześnie ukazuje oryginalność pisarza. W... Więcej...