Prawosławie

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Prawosławie” (liczba wybranych pozycji: 243, strona 9 z 10).


Święci Ziemi Białoruskiej

Święci Ziemi Białoruskiej

Jarosław Charkiewicz

cena: 15,00 zł — do koszyka

W tworzeniu wartości duchowych każdego narodu szczególną rolę odgrywają związani z nim świeci, a kult im oddawany jest wyrazem tożsamości... Więcej...


Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego

Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego

cena: 12,00 zł — do koszyka

Tekst Akatystu w języku Cerkiewnosłowiańskim, transliteracji polskiej i tłumaczeniu na język polski Więcej...


Droga do zbawienia

Droga do zbawienia

św. Teofan Rekluz

cena promocyjna: 45,00 zł 39,00 złdo koszyka

Teofan Rekluz (1815-1894) wybitny teolog i asceta rosyjski, biskup a następnie pustelnik, jeden z najbardziej znanych rosyjskich starców XIX w. ... Więcej...


Eucharystia - Misterium Królestwa

Eucharystia - Misterium Królestwa

o. Aleksander Schmemann

cena: 15,00 zł — do koszyka

Książka ta nie jest podręcznikiem teologii liturgicznej ani uczoną rozprawą. Pisałem ją w rzadkich wolnych chwilach, często przerywając. I teraz, ... Więcej...


Św. Równy Apostołom Konstantyn Wielki

Św. Równy Apostołom Konstantyn Wielki

cena: 5,00 zł — do koszyka

.. cesarz Konstantyn rządził cesarstwem jeszcze ponad dziesięć lat po zakończenia Soboru w Nikei i przez cały ten czas gorliwie... Więcej...


Ogień Ducha Świętego

Ogień Ducha Świętego

św. Serafin z Sarowa

cena: 4,00 zł — do koszyka

Rozmowa św. Serafina z Sarowa z Mikołajem Aleksandrowiczem Motowiłowym (Wspomnienie zapisane przez M. A. Motowiłowa) Więcej...


Śladami żywej wiary - podręcznik + ćwiczenia

Śladami żywej wiary - podręcznik + ćwiczenia

cena: 43,00 zł — do koszyka

Przekazywane treści programowe w podręczniku do nauki religii prawosławnej dla klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej pt. „Śladami żywej wiary” stanowią nie... Więcej...


Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

cena: 30,00 zł — do koszyka

Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się tekst Św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów w przekładzie na język polski. Jest to... Więcej...


Nasza wiara od kuchni. Prawosławie, rodzina, kuchnia

Nasza wiara od kuchni. Prawosławie, rodzina, kuchnia

cena: 75,00 zł — do koszyka

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, siostry turkowickiego monasteru oddają w ręce czytelników kolejne wydawnictwo – książkę... Więcej...


Akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy ku czci Jej Ikony Starokornińskiej

Akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy ku czci Jej Ikony Starokornińskiej

cena: 8,00 zł — do koszyka

Akatyst jest w języku cerkiewnosłowiańskim. Akatysty są częścią bogatego dziedzictwa liturgicznego prawosławia. Szczególną popularność zyskały w rosyjskiej Cerkwi. Również wierni naszej... Więcej...


Zbuduję Cerkiew Moją…

Zbuduję Cerkiew Moją…

cena: 55,00 zł — do koszyka

Jesienią tego roku upłynie 40 lat od dnia chirotonii biskupiej metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Jubileusz ten zainspirował ideę... Więcej...


Św. Sylwan Atoski

Św. Sylwan Atoski

cena: 6,00 zł — do koszyka


Orthodoxi Evropi Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej

Orthodoxi Evropi Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej

cena: 24,00 zł — do koszyka

Wprowadzenie Wschodnia tradycja chrześcijańska w Europie Środkowo-Wschodniej zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności. Szczególne oddziaływanie widzimy w rozwoju kultu... Więcej...


Arcybiskup Generał Brygady SAWA

Arcybiskup Generał Brygady SAWA

Jerzy Sowietow

cena: 10,00 zł — do koszyka

Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników książkę poświęconą osobie Jego Ekscelencji arcybiskupa gen. bryg. Sawy (Jerzego Sowietowa) prawosławne­go biskupa polowego Wojska Polskiego... Więcej...


Akatyst za zmarłego

Akatyst za zmarłego

cena: 8,00 zł — do koszyka

Zwyczaj modlitw za zmarłych istniał już w Starym Testamencie i został przejęty przez pierwszych chrześcijan. O szerokim zastosowaniu i pożyteczności... Więcej...


Monastery na św. Górze Athos do 1453 roku

Monastery na św. Górze Athos do 1453 roku

Marcin Mironowicz

cena: 18,00 zł — do koszyka

Rozdział I Reguła życia monastycznego i jego stopnie doskonałości Rozdział II Początki monastycyzmu na św. Górze Athos Rozdział III Monastycyzm anachorecki na św. Górze Athos... Więcej...


Tam, gdzie nie widać Boga

Tam, gdzie nie widać Boga

Nikolaos Chatzinikolaou

cena: 36,00 zł — do koszyka

Książka wydana przez Żeński Dom Zakonny pw. św. Wielkomęczennicy Katarzyny nie zawiera logicznych i racjonalnych dowodów na istnienie Boga. Jak... Więcej...


Cerkwie, kaplice, kapliczki.

Cerkwie, kaplice, kapliczki.

cena: 85,00 zł — do koszyka

Uznany polski artysta-grafik Władysław Pietruk doczekał się albumu poświęconego wyłącznie prawosławnej tematyce. Rysownik ten w ciągu ponad 30 lat wykonał... Więcej...


Listy Misjonarskie

Listy Misjonarskie

Św. Mikołaj Serbski

cena: 37,00 zł — do koszyka

Listy misjonarskie świętego Mikołaja Serbskiego to doprawdy bezcenny dar dla współczesnego człowieka z jego problemami, rozterkami i wątpliwościami. Napisane zadziwiająco... Więcej...


Słowa t. 1. Z Bólem i Miłością o współczesnym człowieku

Słowa t. 1. Z Bólem i Miłością o współczesnym człowieku

Starzec Paisjusz Hagioryta

cena: 35,00 zł — do koszyka

CZĘŚĆ PIERWSZA. O GRZECHU I DIABLE CZĘŚĆ DRUGA. O WSPÓŁCZESNEJ KULTURZ CZĘŚĆ TRZECIA. O DUCHU BOŻYM I DUCHU TEGO ŚWIAT CZĘŚĆ CZWARTA. O... Więcej...


Słowa t. 2. Przebudzenie duchowe

Słowa t. 2. Przebudzenie duchowe

Starzec Paisjusz Hagioryta

cena: 35,00 zł — do koszyka

CZĘŚĆ PIERWSZA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIŁOŚCI CZĘŚĆ DRUGA. O ASCEZIE I POBOŻNOŚCI CZĘŚĆ TRZECIA. O DUCHOWEJ ODWADZE CZĘŚĆ CZWARTA. ZALEŻNOŚĆ OD NIEBA CZĘŚĆ PIĄTA O DUCHOWYM... Więcej...


Św. Jan z Kronsztadu - żywot i duszpasterstwo

Św. Jan z Kronsztadu - żywot i duszpasterstwo

ks. Aleksander Konarowicz

cena: 15,00 zł — do koszyka

Wszechstronna działalność duszpasterska św. Jana z Kronsztadu urealnia IDEAŁ nowotestamentowego kapłaństwa, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa. Jest ona wymownym przykładem służby... Więcej...


Św. męczennica Tatiana

Św. męczennica Tatiana

cena: 5,00 zł — do koszyka

TACJANA (Tatiana) z Rzymu, męczennica diakonisa (Muczenica Tatiana Rimskaja, diakonissa), 12/25 stycznia, zm. ok. 225. Urodziła się około 200 r. ... Więcej...


Św. równa Apostołom Wielka Księżna Olga

Św. równa Apostołom Wielka Księżna Olga

cena: 5,00 zł — do koszyka

OLGA, wielka księżna, równa apostołom (Rawnoapostolnaja Olga, wielikaja kniaginia Rossijskaja), 11/24 lipca. Urodziła się około 890 r. w Wybuti koło... Więcej...


Święte Niewiasty - mały leksykon hagiograficzny

Święte Niewiasty - mały leksykon hagiograficzny

Jarosław Charkiewicz

cena: 17,00 zł — do koszyka

Święte niewiasty, jeszcze za życia Chrystusa na ziemi jakby spychane przez mężczyzn na drugi plan, również w hagiografii pozornie pozostają... Więcej...