Powrót na poprzednią stronę

Wykłady ks. Franciszka Blachnickiego (VHS)

Wykłady ks. Franciszka Blachnickiego (VHS)

ks. Franciszek Blachnicki

Ruch Nowego Życia Warszawa

INDEKS: RNO0001A13056

Cena: 15,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Ks. prof. Franciszek Blachnicki urodził się w 1921 roku. Jeszcze przed wojną zaangażował się w pracę z młodzieżą w harcerstwie. Kontynuował ją w czasie okupacji, za co był przez Niemców aresztowany i osadzony w więzieniu w Katowicach. Tam przeżył osobiste nawrócenie. Za swą działalność w harcerstwie został skazany na śmierć, jednak karę zamieniono za pobyt w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Po wojnie Franciszek Blachnicki wstąpił do seminarium duchownego. Już jako wikariusz w śląskich parafiach, opracował metodę rekolekcji “oazowych”, które stały się później podstawą działalności Ruchu Światło – Życie.

Ksiądz Blachnicki był zwolennikiem praktycznej ekumenii, polegającej na zbliżeniu chrześcijan różnych wyznań i współpracy na co dzień. W roku 1975 nawiązał współpracę z międzywyznaniową organizacją misyjną Campus Crusade for Christ, zarejestrowana później (w 1992 roku) w Polsce jako Ruch Nowego Życia. Na początku grudnia 1981 r. ks. Blachnicki wyjechał do Niemiec.

Stan wojenny uniemożliwił mu powrót do Polski. Zmarł w Carlsbergu w 1987 roku.

Kaseta zawiera 5 wykładów:
1. Jak dostąpić zbawienia
2. Pewność wiary - doświadczenie przebaczenia
3. Rola Ducha Świętego
4. Wiara a świadectwo Ducha Świętego
5. Jak pomóc innym w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Kasety VHS

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni