Powrót na poprzednią stronę

Słownik katechetyczny

Słownik katechetyczny

Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 2008

ISBN: 978-83-7201-315-6
ks. Joseph Gevaert (redaktor), ks. Kazimierz Misiaszek (redaktor)
format: 178x244, stron: 1040, oprawa: twarda

INDEKS: SAL0233B19788

Cena: 126,00 złdodaję do koszyka

Tłumaczenie włoskiego Dizionario di Catechetica (Słownika katechetycznego) ukazuje się w Polsce w sytuacji braku szerszej pomocy typu encyklopedycznego z zakresu katechezy. Wydany niedawno Słownik katechetyków polskich XX wieku jedynie w jakiejś mierze może rekompensować ten brak, jednakże nie wystarcza do budowania podstawowej, szerokiej panoramy zagadnień tak, aby czytelnik mógł sobie tworzyć syntetyczny obraz zagadnień katechetycznych, z całą pewnością potrzebny do skutecznej pracy w obszarze katechezy. Każdy też rodzaj leksykonu czy słownika służy również pomocą zarówno w zakresie systematyzowania treści, jak i poszerzania wiedzy, będąc niekiedy jedynym w tym względzie punktem odniesienia. Racje te wydawały się więc nam wystarczające do podjęcia wysiłku translacji dzieła, które zdobyło już szerokie znanie w obszarze refleksji i praktyki katechetycznej w Europie Zachodniej, jak również w niektórych państwach świata. Głównym zadaniem Słownika jest dostarczenie całościowego ujęcia tematu katechezy eklezjalnej, we wszystkich jej wymiarach. Praktycznie każdy ważny aspekt jest podjęty z jednego czy wielu punktów widzenia, aby w miarę możliwości oddać całą problematykę katechetyczną, a jednocześnie uniknąć zbędnych powtórzeń. Są także dogłębnie omówione tematy dotyczące nauczania religii w szkole oraz pierwszej ewangelizacji. Wszystkie hasła są ułożone według podstawowych działów katechetyki; katechetyka fundamentalna, katecheza biblijna, komunikacja audiowizyjna, treść katechezy, ekumenizm (i katecheza w innych wyznaniach chrześcijańskich), wychowanie i katecheza, wychowanie moralne, uregulowania prawne, liturgia i sakramenty, miejsca katechezy, osoby działające w obszarze katechetycznym (ich formacja i duchowość), teologia fundamentalna i katecheza, katecheza w różnych krajach europejskich, wkład innych dziedzin wiedzy w rozwój katechezy. Jest szeroko obecna historia katechezy: Nowy Testament, epoka patrystyczna, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XX (a także to, co w jakiejś mierze odnosi do wieku XXI). Są umieszczone biografie wielkich nieżyjących katechetów i katechetyków. Nie ma natomiast katechetów i katechetyków żyjących, z racji na wielką trudność znalezienia właściwego kryterium wyboru. Próba umieszczenia w jednym tomie wszystkich informacji z szerokiego zakresu refleksji i praktyki katechetycznej zmusiła współpracowników do ścisłej syntezy i podawania fundamentalnych kwestii. Wielu dokonało rzeczy niemalże niemożliwej, podając wyczerpująco i całościowo na kilku stronach status questionis danego tematu. Wybrana bibliografia na końcu każdego hasła, paralelne hasła, szczegółowy indeks na końcu Słownika pozwalają na rozszerzenie informacji. Dzieło to, prezentując naukowe i odpowiednio przystosowane informacje katechetyczne, może być także użyteczne w formacji katechetów. Słownik wzbogacono o indeks osobowy i indeks haseł.

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Katecheza

Książki / Poradniki, leksykony... / Leksykony

Książki / Poradniki, leksykony... / Słowniki

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Kazimierz Misiaszek

Katecheza dorosłych