Powrót na poprzednią stronę

Teologia i filozofia

Teologia i filozofia

Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne tom II

Wayne H. House, Randall Price, Robert L. Thomas, John H. Walton

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 2008

ISBN: 978-83-7492-045-2
Prymasowska Seria Biblijna (seria)
seria: Prymasowska Seria Biblijna
format: 168x235, stron: 864, oprawa: twarda

INDEKS: VOC0351B21802

Cena: 180,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Drugi tom Chrześcijańskich tablic encyklopedycznych dotyczy nauki chrześcijańskiej, wybranych kwestii teologicznych i filozoficzych. W sposobie prezentacji połączono tu jak poprzednio cechy encyklopedii i podręcznika. Wydanie polskie opiera się na czterech osobnych książkach amerykańskich tej tematyki. Dotyczyły one teologii, filozofii, sekt i kultów oraz apologetyki. Pierwsza część niniejszej książki zestawia więc problematykę głównych działów teologii. W formie wykresów, metodą "taksonomiczną", przedstawiono rozmaite koncepcje ze sfery teologii systematycznej, ich genealogię i klasyfikację. Część druga, w formie podręcznika z wykresami, przedstawia całość dziejów filozofii europejskiej, z uwzględnieniem ich znaczenia dla chrzecijaństwa. Trzecia zestawia i ocenia dzieje i doktryny ważniejszych zachodnich kultów, nowych ruchów religijnych i sekt (np. mormonów, New Age, Świadków Jehowy i innych). Ich poglądy skonfrontowano z podstawowym kerygmatem wiary, który jest wspólnym mianownikiem dla prawowiernych wyznań chrześcijańskich. Ostatnia część przedstawia zasady obrony głównych prawd chrześcijaństwa oraz relacje chrześcijaństwa do innych religii i nauki. Polskie wydanie zostało ubogacone w aspekty ważne dla czytelnika katolickiego. Metoda książki jest zasadniczo opisowa, zestawia raczej niż wartościuje.
Ta swoista encyklopedia może stać się cenną pomocą dla studiowania odpowiednich przedmiotów teologicznych i filozoficznych. Ponieważ reprezentuje mało znaną w Polsce perspektywę chrześcijaństwa amerykańskiego i uwzględnia jego specyfikę, stanowi też jedyne w naszym języku tak obszerne źródło wiadomości na temat jego nurtów. Pod tym względem książka ma ogromny walor ekumeniczny.
Prof. dr. hab. Michał Wojciechowski

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Inne / Filozofia

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni