Powrót na poprzednią stronę

Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli

Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli

Urszula Dudziak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2009

ISBN: 978-83-7363-921-8
format: 170x240, stron: 880, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0179B25039

Cena: 65,00 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

I. Wychowanie seksualne w aspekcie naukowo-badawczym i praktycznej realizacji

1. Terminologia w wychowaniu seksualnym, postawy, wartości, normy
1.1. Edukacja i wychowanie
1.2. Komponenty i rodzaje postaw
1.3. Wartości i ich hierarchizacja
1.4. Normy moralne regulujące zachowania seksualne
1.5. Różnice w definiowaniu zagadnień seksualnych
2. Publikacje z zakresu wychowania seksualnego i dotychczasowy stan badań
2.1. Interdyscyplinarne publikacje o tematyce seksualnej
2.2. Badania seksualności Trobriandczyków prowadzone przez B. Malinowskiego
2.3. Raporty A.C. Kinseya o zachowaniach seksualnych w Ameryce
2.4. Badania seksualności prowadzone w Polsce
2.5. Badawcza ocena realizacji wychowania seksualnego
3. Historia wychowania seksualnego i edukacji realizowanej w szkole
3.1. Wychowanie seksualne w nauczaniu biblijnym
3.2. Starożytne i średniowieczne wychowanie seksualne
3.3. Nowożytne i współczesne wychowanie seksualne
3.4. Oświata seksualna i poradnictwo w Polsce
3.5. Wychowanie seksualne w polskiej szkole
4. Katolicko-normatywne wychowanie seksualne
4.1. Antropologiczne podstawy wychowania seksualnego
4.2. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie
4.3. Odpowiedzialność seksualna i prokreacyjna
4.4. Wychowanie seksualne w rodzinie i poza nią
4.5. Szczegółowe zalecenia dotyczące wychowania seksualnego
5. Laicko-permisywna edukacja seksualna
5.1. Filozoficzne podstawy laicko-permisywnej edukacji seksualnej
5.2. Przejawy i uwarunkowania laicko-permisywnej edukacji seksualnej
5.3. Nurty propagujące laicko-permisywną edukację seksualną
5.4. Laicko-permisywne treści w podręcznikach edukacji seksualnej
5.5. Ocena laicko-permisywnej edukacji seksualnej

II. Badania empiryczne wśród nauczycieli

6. Metodologia przeprowadzonych badań
6.1. Opis zastosowanych metod
6.1.1. Autoportret Nauczyciela (Cz. Cekiera i U. Dudziak)
6.1.2. Kwestionariusz Preferowanego Modelu Wychowania Seksualnego (U. Dudziak)
6.1.3. Skala Wartości Schelerowskich (P. Brzozowski)
6.1.4. Skala Idealizmu (B. Wojciszke)
6.1.5. Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (P. Oleś)
6.2. Sposób przeprowadzenia badań
6.3. Charakterystyka badanej grupy
7. Wieloaspektowe uwarunkowania postaw wobec wychowania seksualnego
7.1. Normatywne uwarunkowania postaw wobec wychowania seksualnego
7.2. Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec wychowania seksualnego
7.3. Aksjologiczne uwarunkowania postaw wobec wychowania seksualnego
8. Hierarchia wartości nauczycieli różniących się postawami wobec wychowania seksualnego
8.1. Hierarchia wartości nauczycieli preferujących katolickie wychowanie seksualne
8.2. Hierarchia wartości nauczycieli preferujących permisywną edukację seksualną
8.3. Różnice postaw i systemów wartości oraz ich psychospołeczne korekty w badanych grupach nauczycieli
9. Wnioski i postulaty pastoralne dotyczące wychowania seksualnego
9.1. Wnioski wynikające z badań empirycznych wśYód nauczycieli
9.2. Wskazania dotyczące przekazywania norm i wartości
9.3. Wskazania związane z sytuacją psychospołeczną

Zakończenie

Bibliografia
Aneks

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Nauka Społeczna

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Życie chrześcijańskie / Wychowanie

Książki / Życie chrześcijańskie / Płciowość

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni