Powrót na poprzednią stronę

Kodeks Prawa Kanonicznego - Komentarz

Kodeks Prawa Kanonicznego - Komentarz

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa

ISBN: 978-83-264-0099-5
kard. Zenon Grocholewski (wstęp)
format: 148x210, stron: 2000, oprawa: twarda

INDEKS: WOL0002B29115

Cena: 299,00 złdodaję do koszyka

Publikacja została objęta patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

W skład komitetu honorowego wchodzą:
Kard. Zenon Grocholewski – Prefekt Kongregacji ds.… Wychowania Katolickiego, Kard. Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski, Kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Kard. Julián Herranz Casado – emerytowany Przewodniczący Papieskiej Rady ds.… Tekstów Prawnych, Abp Andrzej Dzięga – Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, Abp Juan Ignacio Arrieta – Sekretarz Papieskiej Rady ds.… Tekstów Prawnych.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz w zasadniczej części stanowi tłumaczenie komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpańskich skupionych w Instytucie Martín de Azpilcueta, tj. centrum badawczym związanym z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

Komentarz uwzględnia nowelizacje niektórych kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Oprócz tekstu Kodeksu Prawa Kanonicznego i komentarzy do poszczególnych kanonów, w opracowaniu zawarte są niektóre pozakodeksowe akty prawa powszechnego Kościoła oraz obowiązującego w Polsce.

od redakcji:
Użyteczności Komentarza mają dopomóc także wykazy, tabele i indeksy zawarte w niniejszej edycji. Umożliwiają one zlokalizowanie stosownych przepisów i poszukiwanych tekstów, zarówno w samym Komentarzu, jak i poza tym zbiorem; są to:
- dwie konkordancje między pierwszym Kodeksem Prawa Kanonicznego promulgowanym w 1917 r. i Kodeksem obecnie obowiązującym
- wykazy ważniejszych aktów powszechnego i partykularnego prawa kanonicznego promulgowanych po wejściu w życie aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego, tj. po 1983 r.

- wykaz źródeł prawa cytowanych w Komentarzu, z dokładnym wskazaniem miejsca promulgacji lub publikacji (Dodatek); dzięki sporządzeniu tej listy można było w tekstach komentarzy uniknąć powtarzania ww. informacji
- indeks rzeczowy, który umożliwia odnalezienie poszukiwanych przepisów i ich wykładni oraz ułatwia skonstruowanie norm postępowania w określonych przypadkach
Niniejszy Komentarz uwzględnia stan prawny na dzieñ 31 XII 2010 r.
Piotr Majer

 

Kategorie

Książki / Teologia / Prawo Kanoniczne

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni