Powrót na poprzednią stronę

Stary Testament dzisiaj (CD MP3)

Stary Testament dzisiaj (CD MP3)

KOINONIA Ustroń 2011

Kazimierz Barczuk (mówca)

INDEKS: KOI0140A29550

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Stary Testament dzisiaj to zbiór wykładów wygłoszonych w latach 2009–2011 w Chrześcijańskiej Wspólnocie Życie i Misja w Ustroniu.

Wykłady te są pomocne w zrozumieniu Starego Testamentu oraz jego znaczenia dla współczesnych chrześcijan. Wykładowca nakreśla kontekst historyczno-kulturowy czytanych fragmentów Słowa Bożego, co pozwala spojrzeć na nie z perspektywy ówczesnych ludzi. Szczególnie interesujące jest odniesienie wypowiedzi i faktów z życia Jezusa Chrystusa do słów zapisanych kilkaset lat przed Jego narodzinami.

TEMATY WYKŁADÓW:v
1. Na drodze do celu (46:10)
Aby gdzieś dojść, trzeba zrobić pierwszy, choćby najmniejszy krok.

2. Trzy razy w roku (48:25)
To mąż jako kapłan domu jest odpowiedzialny za uwielbienie Boga w swojej rodzinie.

3. Święcenie Bożego imienia (45:14)
Bóg powierzył nam swoje imię, jak niegdyś Izraelowi, i pragnie, abyśmy je święcili.

4. Cuda (47:07)
Cuda to przemyślane działanie Boga mające konkretny cel i sens.

5. Co jest najważniejsze? (39:40)
Jezus obiecuje, że jeżeli znajdziemy to, co w życiu jest najważniejsze, będziemy mieli wszystko.

6. Co to jest niebo? (36:16)
Niebo to nasza ojczyzna, gdzie Jezus przygotowuje nam miejsce na wieczność.

7. Wszystko ma swój czas (56:30)
Nie osiągniemy szczęścia, jeśli nie sięgniemy po to, co jest nadprzyrodzone i wieczne.

8. Oddawanie czci Bogu (43:46)
Jeżeli wybieramy uwielbianie Boga, możemy w innym świetle zobaczyć nasze problemy.

9. Dwa wyjścia z Egiptu (33:16)
Izraelici musieli nauczyć się we wszystkim polegać na Bogu.

10. Znaczenie proroctw (37:52)
Pierwotnym celem proroctwa jest pomóc ludziom zrozumieć i rozpoznać czasy, w których żyją.

Kazimierz Barczuk jest duszpasterzem i znanym mówcą z zakresu tematyki biblijnej oraz historii i kultury żydowskiej z mesjanistycznego punktu widzenia. Był współzałożycielem Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra, aktualnie jest dyrektorem Misji „Poślij Mnie”, działającej na rzecz narodu żydowskiego. Regularnie współpracuje z czasopismem „Nasze Inspiracje”, w którym ukazały się artykuły jego autorstwa i wywiady z nim na temat żydowskich świąt i biblijnych zasad życia. Jest autorem książki „Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych”. Z żoną Dorotą mieszkają w Warszawie, są rodzicami trzech dorosłych córek.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni