Powrót na poprzednią stronę

Prawosławna myśl pedagogiczna

Prawosławna myśl pedagogiczna

Lilla Busłowska

Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2012

ISBN: 978-83-60311-57-8
format: 170x240, stron: 286, oprawa: miękka

INDEKS: WPR0014B34292

Cena: 32,00 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI

WSTĘP.

ROZDZIAŁ I.
FENOMEN WIARY
1.1. Próba definicji
1.2. Rodzaje i przejawy wiary
1.3. Wiara jako cnota chrześcijańska.
1.4. Wiara a człowiek

ROZDZIAŁ 2.
BIBLIJNE PODSTAWY WIARY JAKO ŹRÓDŁA POZNANIA
2.1. Wiara starotestamentowa
2.2. Wiara nowotestamentowa
2.3. Wiara a religia
ROZDZIAŁ 3.
ISTOTA I CEL EDUKACJI RELIGIJNEJ W PRAWOSŁAWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
3.1. Rola wiary w edukacji religijnej
3.1.1. Kontekst społeczno-kulturowy
3.1.2. Kontekst eklezjalny
3.1.3. Kontekst metodologiczny
3.2. Cel edukacji religijnej w świetle nauki Kościoła prawosławnego...
3.2.1. Wiara jako nauka
3.2.2. Wiar a jako wychowanie
3.2.3. Integralność nauczania i wychowania
3.2.4. Rola kerygmatu wiary
3.3. Spójność oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
3.3.1. Pedagogia i teologia - teoria i praktyka
ROZDZIAŁ 4.
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA RELACJA NAUCZYCIELA I UCZNIA JAKO SUKCESJA WIARY
4.1. Relacja wychowawca - wychowanek
4.1.1. Osobisty przykład nauczyciela
4.1.2. Rola rodziców w procesie wychowania i nauczania uczniów
4.1.3. Kapłan jako nauczyciel wiary
4.1.4. Prawa i obowiązki ucznia
4.2. Wiara a problemy współczesnej młodzieży
4.2.1. Wiara a problemy okresu dojrzewania
4.2.2. Wiara religijna młodzieży
ROZDZIAŁ 5.
EDUKACJA RELIGIJNA W SYSTEMIE SZKOLNYM PO 1990 ROKU
FENOMEN POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO
5.1. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle polskiego prawa oświatowego po 1990 roku
5.2. System kształcenia nauczycieli religii
5.3. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli religii
5.4. Nadzór pedagogiczny
ROZDZIAŁ 6.
ZADANIA EDUKACJI RELIGIJNEJ. REALIZACJA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
6.1. Metodologia i adresaci badań. Metodologia badań własnych. Model badawczy
6.1.1. Cel i przedmiot badań
6.1.2. Problemy (główne i szczegółowe) i hipotezy badawcze .
6.1.3. Zmienne i wskaźniki do badań
6.1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
6.1.5. Pomiar i typy skal
6.1.6. Teren, organizacja i przebieg badań
6.1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej.
6.2. Wyniki badań ankietowych
6.2.1. Charakterystyka badanej grupy uczniów
6.2.2. Charakterystyka badanej grupy rodziców
6.2.3. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli
6.2.4. Charakterystyka badanej grupy proboszczów
ROZDZIAŁ 7.
W POSZUKIWANIU MODELU NAUCZANIA RELIGII - KONCEPCJA PRZEKAZU WIARY
7.1. Niespełnione postulaty i oczekiwania edukacyjne - wychowawcze
7.2. Problem braku wiary u młodych ludzi
7.3. Sugestie i rokowania
ZAKOŃCZENIE.
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
OPIS PROGRAMÓW NAUCZANIA RELIGII I PODSTAWY PROGRAMOWEJ
ZAŁĄCZNIK
Wykaz pomocy dydaktycznych do nauki religii prawosławnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (wydane po 1990 r. przez diecezje Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce)

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni