Powrót na poprzednią stronę

Przyjaźń z Bogiem (CD-MP3)

Przyjaźń z Bogiem (CD-MP3)

KOINONIA Ustroń 2013

INDEKS: KOI0176A37472

Cena: 24,00 złdodaję do koszyka

1. Sługa czy przyjaciel / 41:19 min /
Według jakich kryteriów Bóg wypatruje przyjaciół? W jaki sposób Bóg definiuje przyjaźń z Nim?

2. Uwalnianie Bożego pokoju / 37:13 min /
Jak przyjaźnić się z Duchem Świętym i rozpoznawać Jego poruszenie? Jak uwalniać Ducha Pokoju i przemieszczać się tam, gdzie On sam chce się przemieszczać?

3. Być partnerem Boga / 32:58 min /
W jaki sposób Bóg chce bezpośrednio z nami rozmawiać? Jak poprzez post, modlitwę i ofiarność możemy działać w partnerstwie z Bogiem?

4. Szanowanie Bożych autorytetów / 49:21 min /
Bóg pragnie partnerstwa z ludźmi godnymi zaufania. Na czym polega posłuszeństwo Bożemu porządkowi?

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia