Powrót na poprzednią stronę

Rzeka Uzdrowienia (CD-MP3)

Rzeka Uzdrowienia (CD-MP3)

Chris Gore, Henryk Wieja

KOINONIA Ustroń 2014

INDEKS: KOI0185A38986

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Czas trwania: 5,5 h

Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej (Ew. Jana 7:37b;38).

Każdy z nas jako Boże dziecko jest powołany, by czynią to, co czynił Jezus. W tym celu potrzebujemy również odnowionego spojrzenia na służbę uzdrawiania Pana Jezusa Chrystusa, który zwiastować Królestwo Boże, uzdrawiał i wzbudzał z martwych. Jego służba uzdrawiania wskazywała na miłujące serce Boga, na Bożą wszechmoc i wypełnienie się mesjańskiego proroctwa o Nim samym, o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. Słowo Boże mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i mamy wykonywać dzieła, które On sam zainicjował i nadal czyni. W tym, co robimy, Bóg ma być wywyższony, uwielbiony i Jemu ma być oddana cała chwała, z dziękczynieniem.

Gościem i głównym mówcą konferencji był CHRIS GORE, główny lider służby uzdrawiania w Kościele Bethel, w Redding (USA), nadzorujący służbę HEALING ROOMS MINISTRY.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Książki / Teologia / Teologia

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni