Powrót na poprzednią stronę

Dziecko - problemy i potrzeby

Dziecko - problemy i potrzeby

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2015

ISBN: 978-83-7702-995-4
Urszula Dudziak (redaktor)
format: 170x240, stron: 250, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0409B41243

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI

Introduction (Urszula Dudziak)
Wstęp (Urszula Dudziak)

ANNA JĘDREJEK,
Child in the light of the teaching of John Paul II Dziecko w świetle nauczania Jana Pawła II

URSZULA DUDZIAK,
Needs and threats in children's development in 21st century Potrzeby i zagrożenia rozwojowe dzieci XXI wieku

ANDRIUS NARBEKOVAS, BIRUTĖ OBELENIENĖ,
Protection of human life during the prenatal phase: opinion of doctors of Lithuanian X district
Ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej: opinia lekarzy rejonu "X" (Litwa)

MARIUSZ JĘDRZEJKO, EWA KAROLCZAK-WAWRZAŁA
The "troubled" world - in search of sources for risky behaviors and deviations in the young generation "Zawirowany" świat - w poszukiwaniu źródeł zachowań ryzykownych i dewiacji w młodym pokoleniu

YULIYA SVIDERSKA,
To protect children before sexual violence Chrońmy dzieci przed przemocą seksualną

ANNA APOLONIA WALCZYK,
Help for children - victims of war and poverty in the world Pomoc dzieciom ofi arom wojny, strachu i biedy na świecie

MARIOLA JOLANTA WOŁOCHOWICZ, PIOTR WOŁOCHOWICZ,
Child rearing as a gift and a challenge for the father and mother Wychowanie dziecka jako dar i zadanie dla ojca i matki

PIOTR WOŁOCHOWICZ,
Purpose and competence of parents to shaping the conscience of their child Przeznaczenie i kompetencja rodziców do kształtowania sumienia u dziecka

JERZY KOPEREK, ADAM KOPEREK
Protection of the right to the dignifi ed life in the family as a condition of democratization of social life in the state Ochrona prawa do godnego życia w rodzinie warunkiem demokratyzacji życia społecznego w państwie

KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI,
Spiritual therapy for children Terapia duchowa dla dzieci

 

Kategorie

Książki / Życie chrześcijańskie / Rodzina

Książki / Życie chrześcijańskie / Wychowanie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni