Powrót na poprzednią stronę

**Zeszyty Formacji Katechetów. Kwartalnik R. 15 (2015) Nr 1 (57)

**Zeszyty Formacji Katechetów. Kwartalnik R. 15 (2015) Nr 1 (57)

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej Sandomierz 2015

ISBN: ISSN 1642-090X W
ks. Stanisław Łabendowicz (redaktor)
format: 160x235, oprawa: miękka

INDEKS: WDS2032B41268

Promocja: 5,90 zł 1,00 złdodaję do koszyka

W przepowiadaniu Jezusa wezwanie do nawrócenia jest związane z Ewangelią o królestwie Bożym: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15). Kościół nieustanie podkreśla potrzebę nawrócenia, które obejmuje: porzucenie grzechu, poprawę postępowania, zwrot ku przebaczającemu Bogu, uznanie Jego świętości. Najważniejsza w nawróceniu jest duchowa przemiana człowieka wobec Boga, prowadząca w konsekwencji do nowej postawy. Nawrócenie nie jest więc aktem jednorazowym, ale procesem trwającym w ciągu całego życia. To wymaganie Ewangelii do codziennego nawracania się skierowane jest i dotyczy wszystkich bez wyjątku wierzących w Chrystusa. ks. Marek Dziewiecki przedstawia wychowawcę jako nauczyciela mądrości, wolności i miłości, a ks. Stanisław Łabendowicz opisuje metody utrwalania treści w katechezie. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym dziale o. Andrzej Jastrzębski OMI recenzuje książkę: J.L. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, Kraków: WAM 2008. W ostatniej części zeszytu prezento-wane są podręczniki do nauki religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.Tej nieustannej metanoi wymaga rzeczywistość przybliżającego się z każdym dniem królestwa Bożego. W obecnym programie duszpasterskim na rok 2014/2015 pt. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię zwraca się uwagę na dojrzałą wiarę w budowaniu pogłębianej relacji z Bogiem przez nawrócenie i odkrywanie tajemnicy grzechu w celu doświadczenia Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty. Nawrócenie wpisane jest w naturę Kościoła. Kościół jest święty, ale cały czas potrzebuje oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę (por. LG 8). Odnowa Kościoła może ostatecznie przyjść jedynie przez gotowość do nawrócenia i przez odnowienie wiary. Przekazujemy Państwu Zeszyt Formacji Katechetów pt. Nawrócenie w wychowaniu chrześcijańskim, w którym zamieszczony został Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2014/2015 pt. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dział pierwszy dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej prezentuje artykuł ks. Marka Dziewieckiego – Człowiek jako najwyższa wartość oraz artykuł ks. Pawła Mąkosy zatytułowany: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja? Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Michał Krawczyk opisuje drogę doskonałości chrześcijańskiej w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu, ks. Marek Dziewiecki mówi o wychowaniu religijnym w odniesieniu do miłości, zaś ks. S. Łabendowicz o nawróceniu w wychowaniu chrześcijańskim. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznejDariusz Adamczyk wskazuje na profesjonalizm wychowania i omawia kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, natomiast Joanna Borowicz ukazuje rolę i miejsce sakramentu pokuty w procesie formacji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. W części dydaktyczno-metodycznej

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Katecheza

Książki / Promocja / za 1 zł

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do religii dla klasy 8 SP
Aby nie ustać w drodze. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie 8 SP
Bóg naszym Ojcem - podręcznik klasa I szkoła podstawowa
Bóg naszym ojcem. Poradnik metodyczny dla klasy 1 SP
Bóg naszym ojcem. Przewodnik programowo-dydaktyczny dla klasy 1 SP
Bóg poszukuje człowieka podręcznik klasa 5 szkoła podstawowa
Bóg poszukuje człowieka - zeszyt ćwiczeń klasa 5 szkoła podstawowa
Bóg poszukuje człowieka. Pomoce multimedialne dla klasy 5 SP
Bóg poszukuje człowieka. Poradnik metodyczny dla klasy 5 SP
Bóg poszukuje człowieka. Przewodnik programowo-dydaktyczny dla klasy 5 SP
Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy
Jestem chrześcijaninem. Poradnik metodyczny do nauczania religii w klasie czwartej
Jestem chrześcijaninem. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii - kl. IV
Jestem chrześcijaninem. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie czwartej
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik do religii dla pięciolatków
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci piecioletnich
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Przewodnik programowo - dydaktyczny
Jesteśmy w rodzinie Pana Jeuzsa. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla I klasy Szkoły Podstawowej
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny
Jezus mnie kocha - metodyczny dla katechety klasa 0
Jezus mnie kocha - podręcznik klasa 0
Jezus mnie kocha - przewodnik programowo-dydaktyczny dla katechety klasa 0
Jezusowa wspólnota serc - podręcznik klasa 3
Jezusowa wspólnota serc - zeszyt ćwiczeń klasa 3
Kochamy Pana Jeuzsa
Kochamy Pana Jezusa. Materiały pomocnicze dla katechety - kl II Szkoły Podstawowej
Kochamy Pana Jezusa. Metodyczny do nauczania religii dla klasy II
Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla II klasy Szkoły Podstawowej
Kochamy Pana Jezusa. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny nauczania religii dla II klasy S.P.
Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie II Szkoły Podstawowej
Materiały pomocnicze dla katechety kl. 0
Pan Bóg kocha dzieci. Podręcznik do religii dla czterolatków
Pan Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci 3-4 latków
Pan Bóg kocha dzieci. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii dla 3 i 4 latków
Pieśni i piosenki religijne - karaoke (DVD). Komplet 5 płyt
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 1 (DVD). Pomoc dydaktyczna do nauczania religii
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 2 (DVD). Pomoc dydaktyczna do nauczania religii
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 3 (DVD). Pomoc dydaktyczna do nauczania religii
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 4 (DVD). Pomoc dydaktyczna do nauczania religii
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 5 (DVD).
Pieśni i piosenki religijne - szkoła podstawowa
Pieśni i piosenki religijne dla klas 1-3 SP
Pieśni i piosenki religijne dla klas 4-6 SP
Pieśni i piosenki religijne dla klas 4-6 SP w wersji instrumentalnej
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I Liceum i Technikum
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy I SP
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy II Liceum i II Technikum
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy II SP
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III Liceum i iV Technikum
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III SP
Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy IV SP
Przyjmujemy Pana Jezusa. Materiały pomocnicze dla katechety - kl III Szkoły Podstawowej
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik dla klasy 3 Szkoły podstawowej
Przyjmujemy Pana Jezusa. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny
Przyjmujemy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Szkoły podstawowej
Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla 7 klasy SP
Świadectwo miłości społecznej - podręcznik klasa 3 technikum
Świadek Chrystusa w Kościele. Podręcznik do nauczania religii dla I klasy liceum i I klasy technikum
Świadek Chrystusa w Kościele. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy I liceum i technikum
Świadek Chrystusa w Kościele. Poradnik metodyczny do religii dla klasy I liceum i I technikum
Świadek Chrystusa w rodzinie
Świadek Chrystusa w rodzinie. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy III liceum i technikum
Świadek Chrystusa w świecie. Podręcznik do nauczania religii dla II klasy liceum i II technikum
W poszukiwaniu wiary i wolności - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy LO
Wierzę w Kościół. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej
Wierzę w Kościół. Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy VI
Wierzę w Kościół. Poradnik Metodyczny do nauczania religii
Wierzę w Kościół. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny
Wierzę w Kościół. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie VI Szkoły Podstawowej