Powrót na poprzednią stronę

Kierownictwo duchowe w kontekscie działania zrzeszeń katolickich

Kierownictwo duchowe w kontekscie działania zrzeszeń katolickich

ks. Ludwik Nowakowski

Wydawnictwo VERBINUM Warszawa 2015

ISBN: 978-83-7192-494-1
format: 116x168, stron: 106, oprawa: miękka

INDEKS: VRB0411B41488

Cena: 10,00 złdodaję do koszyka

Kierownictwo duchowe stanowi jedno z istotnych narzędzi rozwoju życia duchowego w procesie zjednoczenia człowieka z Bogiem. Przykłady prowadzenia kierownictwa duchowego znaleźć można w całej historii duchowości zarówno chrześcijańskiego Wschodu, jak i Zachodu. Mówi również o nim tradycja biblijna Starego Testamentu, czego przykładem mogą być uczniowie proroków. Podjęcie tematu kierownictwa duchowego nie jest sprawą łatwą, bowiem stanowi ono dziedzinę teologii życia duchowego, a ta jest nauką interdyscyplinarną. Zagadnienia teologii życia wewnętrznego łączą wiedzę z różnych dziedzin teologii, a także wchodzą w zakres tzw. nauk świeckich, np. psychologii. Ponadto należy pamiętać, że kierownictwo duchowe wymaga wiedzy nie tylko teoretycznej, ale stanowi ono sztukę działania, prowadzenia duchowego. W kierownictwie duchowym wiedza z zakresu życia wewnętrznego znajduje swe praktyczne zastosowanie. Dlatego opracowanie zagadnień z tej dziedziny wymaga odniesienia do praktyki życia duchowego. Niniejsza publikacja, oprócz przedstawienia ogólnych zasad kierownictwa duchowego, podejmuje zagadnienia szczegółowe – kierownictwa dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku. Ostatni rozdział nie dotyczy dziedziny indywidualnego kierownictwa duchowego. Odnosi się on do kierowania wspólnotami, grupami modlitewnymi i właściwego podejścia duchowego do ich członków. To najczęściej członkowie różnych wspólnot modlitewnych szukają głębszego życia duchowego i kierownictwa, dlatego ten rozdział znalazł miejsce w niniejszym opracowaniu. Autor w wielu miejscach odwołuje się do osobistych doświadczeń zdobytych szczególnie podczas wieloletniego prowadzenia Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus – ruchu modlitwy za kapłanów, który formuje duchowo dzieci, młodzież i dorosłych (informacja o Misji św. Teresy znajduje się na końcu książki). Publikując materiał, który w większości stanowił tematy katechez dla Misji św. Teresy, autor ma nadzieję, że będzie on pomocny w formacji duchowej członków innych wspólnot kościelnych, a także wszystkich osób korzystających z posługi kierownictwa duchowego i dla samych kierowników duchowych.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia pastoralna