Powrót na poprzednią stronę

W trosce o życie i zdrowie człowieka

W trosce o życie i zdrowie człowieka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2015

ISBN: 978-83-8061-066-8
Urszula Dudziak (redaktor)
format: 170x240, stron: 282, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0440B42585

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI

Urszula Dudziak
Introduction to interdisciplinary concern for health and human life
Wstęp do interdyscyplinarnej troski o zdrowie i życie człowieka

Marian Machinek
Human life - the theological perspective Życie ludzkie - perspektywa teologiczna

Monika Guzewicz
Protection of the unborn in the teaching of John Paul II
Ochrona życia poczętego w nauczaniu Jana Pawła II

Antoni Zięba
Who will save the life of a child?
Kto chroni życie dziecka w okresie prenatalnym?

Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas Natural family planing and conjugal chastity Naturalne planowanie rodziny i czystość w małżeństwie

Elżbieta Puacz
Medical laboratory diagnosis: chance for life or death sentence
Diagnoza laboratoryjna szansą życia czy wyrokiem śmierci?

Danielius Serapinas
Effect of mind content on gene expression and health state
Wpływ zawartości umysłu na ekspresję genów i stan zdrowia

Elżbieta Napora
Determinants of daughters' attractiveness among peers
Uwarunkowania atrakcyjności córek wśród rówieśniczek

Urszula Dudziak
Mental hygiene as requirement of human health
Higiena psychiczna wymogiem zdrowia człowieka

Mariusz Jędrzejko
A human in the world of multidimensio Człowiek w świecie wielowymiarowego ryzyka - wyzwania dla współczesnej psychoprofilaktyki

Maria Jolanta Wołochowicz
Parental formation of consciences Rodzicielska formacja sumień

Iryna Sviderska
Role of fairy tale in forming child personality

Rola bajki w kształtowaniu zdrowej osobowości dziecka

 

Kategorie

Książki / Życie chrześcijańskie / Rodzina

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni