Powrót na poprzednią stronę

* Biblijna teologia przymierza

* Biblijna teologia przymierza

o. Augustyn Jankowski OSB

Wydawnictwa różne Kraków 1985

ISBN: 9788373547759
format: 125x195, stron: 165, oprawa: miękka

INDEKS: AAA2435B49032

Cena: 5,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Książka z lekko pożółkłymi stronami

kartki lekko zaplamione

Dzisiejsza lectio continua Pisma Świętego obu Testamentów w cyklu liturgicznych czytań mszalnych stawia przed kapłanem, głoszącym homilię czy choćby krótkie wprowadzenie do orędzia Słowa Bożego, nowe zadanie. Wymaga mianowicie tego, by wska­zał wzajemne powiązanie myśli objawionej w Starym i Nowym Przymierzu, by pokazał ich głęboką harmonię. Jednym ze sposo­bów ułatwiających to zadanie jest uwzględnianie wielkich tema­tów biblijnych, które rozwijają się przez całą historię świętą, a przy tym pogłębiają się stopniowo już na kartach ksiąg później­szych drogą refleksji autorów natchnionych nad tym, co pisali ich poprzednicy. Wśród takich wielkich tematów biblijnych szczególne miejsce zajmuje idea przymierza, zwłaszcza wzajemny stosunek – schematycznie ujmując – dwóch przymierzy Boga z ludzkością: Starego i Nowego.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Promocja / Wyprzedaż z księgarni

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni