Powrót na poprzednią stronę

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Piotr Chomik, prot. Marek Ławreszuk, KS. Roman Andrzej Płoński

Fundacja Vidovdan 2018

ISBN: 978-83-951293-0-8
format: 165x235, stron: 176

INDEKS: VIN0001B50031

Cena: 16,00 złdodaję do koszyka

Spis treści

Spis skrótów
Wstęp
Rozdział I
Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku w latach 1912-1915 ...
1. Prawosławie w Białymstoku w II połowie XIX i pierwszych dwóch dekadach XX wieku
1.1. Aneksy
1.1.1. Biskupi wileńscy Kościoła prawosławnego w latach 1839-1899
1.1.2. Biskupi grodzieńscy Kościoła prawosławnego w latach 1900-1915 . ...
1.1.3. Biskupi białostoccy Kościoła prawosławnego w latach 1907-1915 ....
2. Podstawy prawne budowy soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ..
2.1. Prawosławne budownictwo sakralne w rosyjskim ustawodawstwie kościelnym i państwowym
2.2. Casus bialostocensis
3. Lokalizacja soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
3.1. Dane techniczne placu
3.2. Orientacja świątyni
3.3. Aneksy
3.3.1. Sieć szkolna w Białymstoku w roku 1912 roku
3.3.2. Topografia sieci szkolnej w Białymstoku w roku 1912 roku 3.3.3. Sieć szkolna w Białymstoku w roku 1912 roku ze względu na organ prowadzący lub założycielski z uwzględnieniem jej topografii. ...
3.3.4. Sektor bankowy w Białymstoku w 1912 roku
3.3.5. Topografia sektora bankowy w Białymstoku w 1912 roku
3.3.6. Topografia placówek szkolnych i bankowych w Białymstoku w roku 1912 roku (ujęcie porównawcze)
3.3.7. Topografia placówek szkolnych i bankowych w Białymstoku w roku 1912 roku (ujęcie sumaryczne)
3.3.8. Odpis aktu notarialnego w języku rosyjskim z dnia 15.09.1899 roku (sygnatura ADBG.B.27a/l)
3.3.9. Tłumaczenie na język polski odpisu aktu notarialnego w języku rosyjskim z dnia 15.09.1899 roku (sygnatura ADBG.B.27a/2)
4. Architektura soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
4.1. Aneksy
4.1.1. Fasada wschodnia soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku wg projektu Doncowa
4.1.2. Przekrój poprzeczny soboru Zmartwychwstania Pańskiegow w Białymstoku wg projektu Doncowa
5. Komitet budowy
6. Finanse budowy
6.1. Metodologia gromadzenia środków
6.2. Przekrój społeczny ofiarodawców
6.3. Zgromadzone środki
6.4. Dynamika wpłat
6.5. Wydatki inwestycyjne
6.6. Saldo inwestycji na rok 1918
6.7. Aneksy
6.7.1. Dokumentacja finansowa szczegółowa wpłat na budowę soboru Zmartwychwstania w Białymstoku w latach 1899-1917 . . . .
7. Historiograficzny obraz i chronologia soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
Epilegomena
Rozdział II
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku w okresie międzywojennym Zakończenie. Sobór Zmartwychwstania po roku 1938
Dokumenty archiwalne
1. Akt notarialny dot. placu przy ulicy Nikołajewskiej (ob. ul. Sienkiewicza) przeznaczony pod sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - 1899 rok
2. Plan placu cerkiewnego ze wskazaniem miejsca budowy soboru
3. Ewidencja ofiar na budowę soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - lata 1900-1926
4. Ewidencja wydatków na budowę soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - lata 1900-1926
5. Proces sporny o sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku oraz plac przy ul. Nikołajewskiej (ob. ul. Sienkiewicza)
6. Archiwalne zdjęcia soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. Nikołajewskiej (ob. ul. Sienkiewicza)
Spis tabel
Spis rysunków
Spis aneksów
Bibliografia
Epitafia
Akta sprawy

 

Kategorie

Książki / Religie / Prawosławie

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni