Powrót na poprzednią stronę

Sakrament pokuty sakramentem obrony życia

Sakrament pokuty sakramentem obrony życia

Dzień świętości życia 2020

Jaroń

Wydawnictwo św. Stanisława BM Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7422-985-2
format: 145x205, stron: 89, oprawa: miękka

INDEKS: WSS0781B53394

Cena: 9,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Matka Boża Błogosławionego Macierzyństwa Triduum przed Dniem Świętości Życia
Ceremoniał uroczystości przyrzeczeń Adoracje w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych
Kwiecień
„Bóg jest Ojcem miłosierdzia”
Maj
„Bóg pojednał świat ze sobą”
Czerwiec
„Męka Pana Jezusa Chrystusa – wezwanie do pokuty i nawrócenia”
Lipiec
„Męka Pana Jezusa – zbawczy wymiar postu”
Sierpień
„Męka Pana Jezusa – cierpienie ludzkie udziałem w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa”
Wrzesień
„Zmartwychwstanie Pana Jezusa – śmierć została pokonana”
Październik
„Zmartwychwstanie Pana Jezusa – nowe życie
po rozgrzeszeniu”
Listopad
„Namaszczeni Duchem Świętym bronimy życia”
Grudzień
„Duch Święty przewodnikiem w drodze do świętości – umocnienie po rozgrzeszeniu”
Styczeń
„Bóg udziela przebaczenia – pokój duszy owocem odpuszczenia grzechów”
Luty
„Posługa Kościoła – Kościół szafarzem sakramentów”
Marzec
„Spowiednik – Kapłan występujący «In persona Christi»”
Litania w intencji życia
Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Sakramenty i sakramentalia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni