Powrót na poprzednią stronę

Lęk w Biblii (CD -MP3 - audiobook)

Lęk w Biblii (CD -MP3 - audiobook)

s. Joanna Nowińska SM, Danuta Piekarz, Ks. Wojciech Węgrzyniak

Studio Katolik Kraków 2020

ISBN: 978-83-66372-68-9

INDEKS: KAT0251A54746

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

Część I: Człowiek przed Bogiem między bojaźnią, drżeniem a dziecięcą ufnością Danuta Piekarz 1. Jak stanę przed Wszechmocnym? 40 min. 2. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem 38 min. Część II: Bóg wobec ludzkiego lęku s. Joanna Nowińska SM 3. „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8) Bliskość Boga jako remedium na lęk 35 min. 4. „Mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lę­kiem przed nimi” (Jr 1, 17). Dynamika lęku a działanie w jedności z Bogiem 48 min. Część III: Lęki uczniów ks. Wojciech Węgrzyniak 5. Lęk przed wyzwaniem (Mt 1, 18-25) 50 min. 6. Lęk przed naturą (Mk 4, 35-41) 33 min. 7. Lęk przed prześladowcami (Mt 10, 24-33) 40 min. 8. Lęk przed śmiercią bliskich (Łk 8, 49-56) 42 min. 9. Lęk przed Bogiem (J 6, 16-21) 33 min. 10. Lęk przed karą (1 J 4, 16-21) 45 min.

Całkowity czas: 6 godz. 45 min.

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Danuta Piekarz

(Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku?
Apokalipsa - orędzie na nasze czasy (CD - audiobook)
Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy
Błogosławieni prześladowani (CD-MP3-audiobook)
Bóg, miłośnik życia (CD-MP3-audiobok)
Chrystus - doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo. List do Hebrajczyków (6xCD-audiobook)
Chrześcijanie - wyspy nadziei. 1 i 2 List św. Piotra (6xCD-audiobook)
Czego chcesz od nas Jezusie, Synu Boży? (6xCD - audiobook)
Dlaczego ukrywasz się Boże? Poszukiwanie Boga w Biblii (11xCD)
Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (CD-MP3 - audiobook)
Ewangelia dla początkujących
Ewangelia dla początkujących. Zeszyt Formacji Duchowej nr 46
Ewangeliczna szkoła modlitwy
Gdy Bóg wchodzi w naszą historię. Spotkanie z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza (6xCD)
Jak spotkać Jezusa w Ewangelii wg św. Marka? (6xCD)
Jezus jakiego nie znamy. Spotkania z Jezusem w ewangelii św. Jana
Jezus, jakiego nie znamy. Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana (6xCD)
Mojżesz. Na drogach zaufania. Zeszyt Formacji Duchowej nr 60.
Mojżesz. Na drogach zaufania. Zeszyty Formacji Duchowej
Nie święty gniew
Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy. Zeszyt Formacji Duchowej nr 53
U źródeł wiary (CD- MP3 -audiobook)
Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej (CD mp3 - audiobook)

Ks. Wojciech Węgrzyniak

Bogaty katolik (CD mp3)
Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce, abyś pomnażał talenty i pieniądze?
Eucharystia na dwa głosy
Jak wytrwać w chorobie
Każdy orze jak może
Kościół Boga żywego. Rekolekcje nie tylko dla uprzedzonych
Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów (CD-MP3)
Medytacje nad Ewangelią. Rok A
Medytacje nad Ewangelią. Rok B
Medytacje nad Ewangelią. Rok C
Miliard odsłon dziennie (książeczka +CD)
O co właściwie nam chodzi? Nie piszę, by się inni zgadzali
Pokuta i przebaczenie. Księga Joela (CD -MP3 - audiobook)
Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (CD-MP3-audiobook)
Psalm 83. Teksty - egzegeza - konteksty
Wołanie z krainy bez wyjścia. Psalmy błagalne. Zeszyty Formacji Duchowej nr 80
Wszystko skończy się zmartwychwstaniem. Drogi krzyżowe z księdzem Wojciechem Węgrzyniakiem