Powrót na poprzednią stronę

Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy

Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy

ks. Grzegorz Szamocki

Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2004

ISBN: 83-7380-278-9
format: 165x235, stron: 164, oprawa: miękka

INDEKS: BER0113B09273

Cena: 19,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Greka Nowego Testamentu jest nowym i gruntownym przepracowaniem Graecitas Neotestamentaria. Przeróbka dokonana przez byłego studenta księdza Penara, wyrosła w dużej mierze z kilkuletnich doświadczeń nauczania greki w Gdańskim Seminarium Duchownym. Książka pozostaje intensywnym kursem podstawowym, który ma służyć pomocą w „poznaniu i praktycznym opanowaniu podstaw oryginalnego języka ksiąg Nowego Przymierza” (z przedmowy do Graecitas).
Część pierwsza, poświęcona gramatyce, oprócz wiadomości wstępnych podaje podstawy fleksji i składni.
Gramatyka w Grece Nowego Testamentu została opracowana w ten sposób, aby uczący się – student, który zna już pewne schematy gramatyczne z nauki innych języków obcych, w miarę możliwości nie musiał się męczyć z pamięciowym opanowywaniem niezrozumiałych dla niego form i paradygmatów, lecz korzystając ze swej wiedzy, umiejętności kojarzenia i dedukcji, jak najwięcej rozumiał z tego, czego się uczy i przeznaczony na tę naukę czas uczynił jak najbardziej wydajnym. Temu w Grece Nowego Testamentu mają służyć między innymi liczne zwięzłe uwagi wyjaśniające z dziedziny słowotwórstwa, uwydatnianie zależności i podobieństw w ramach deklinacji i koniugacji w związku, na przykład, z taką lub inną postacią tematu lub rdzenia danego słowa czy samo nawet tłumaczenie na język polski wszystkich przykładowych terminów i fraz.
Druga część książki zawiera preparacje do siedmiu przykładowych tekstów Nowego Testamentu. Teksty zostały dobrane w taki sposób, aby stanowiły ilustrację dla zjawisk gramatycznych poznanych w części pierwszej oraz pomoc w ćwiczeniu i stopniowym przyswajaniu związanych z nimi zasad.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Biblistyka