Gimnazjum kl. III

Poniżej wszystkie pozycje z tej kategorii: (liczba wybranych pozycji: 34, strona 1 z 2).


Otrzymacie Jego moc - metodyczny

Otrzymacie Jego moc - metodyczny

cena: 11,00 zł — do koszyka

Przewodnik prezentuje program przygotowania do sakramentu bierzmowania oparty o podstawowe prawdy Ewangelii. Służy rozbudzeniu wiary dorastającej młodzieży oraz pomaga w... Więcej...


Otrzymacie Jego moc - poradnik animatora

Otrzymacie Jego moc - poradnik animatora

cena: 8,50 zł — do koszyka

Zawiera scenariusze 24 spotkań małych grup kandydatów do bierzmowania pod kierunkiem animatora. Proponowane spotkania maja pomóc młodzieży w doświadczaniu Kościoła... Więcej...


W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

W drodze do Ojca - metodyczne w segregatorze

Bogusław Nosek

cena: 39,90 zł — do koszyka

Praktyczny podręcznik metodyczny do wszystkich klas gimnazjum, składający się z zeszytów: pięć do klasy I, pięć do klasy II i... Więcej...


W życiu i w prawdzie - metodyczny, (5 zeszytów)

W życiu i w prawdzie - metodyczny, (5 zeszytów)

cena: 13,00 zł — do koszyka

Przewodnik metodyczny do podręcznika dla klasy III gimnazjum "W życiu i w prawdzie" nr AZ-33-02/9-0 zgodnego z programem nauczania religii... Więcej...


W życiu i w prawdzie - podręcznik

W życiu i w prawdzie - podręcznik

cena: 13,70 zł — do koszyka

Podręcznik ucznia dla klasy III gimnazjum "W życiu i w prawdzie" AZ-33-02/9-0 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski... Więcej...


W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 1

W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 1

cena: 11,00 zł — do koszyka

Materiał dydaktyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy III... Więcej...


W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 2

W życiu i w prawdzie - teczka pomocy + CD - cz. 2

cena: 11,00 zł — do koszyka

Materiał dydaktyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy III... Więcej...


Chodźmy razem - podręcznik 3 kl. gimn.

Chodźmy razem - podręcznik 3 kl. gimn.

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik podejmuje tematykę wspólnoty, tworzących ją zasad i praw, których zachowanie służy dobru każdego jej członka (rozdział 1). Kolejne rozdziały... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia

Jezus prowadzi i zbawia

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

cena: 18,00 zł — do koszyka

Pakiet edukacyjny dla klasy 3 gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia - metodyczny kl. 3 gimn.

Jezus prowadzi i zbawia - metodyczny kl. 3 gimn.

cena: 49,00 zł — do koszyka

Podręcznik metodyczny zawiera: • program edukacji, program wychowawczy, plany wynikowe i inne pomoce, które pozwolą opracować katechetom własne materiały odpowiednie dla... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.

Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.

Zbigniew Marek SJ

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III... Więcej...


Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia z płytą DVD W drodze do Emaus do kl. 3 Gimnazjum

Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia z płytą DVD W drodze do Emaus do kl. 3 Gimnazjum

cena: 13,00 zł — do koszyka

Zeszyt ucznia dla klasy 3 gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego... Więcej...


Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy

Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy

cena: 19,00 zł — do koszyka

Data zatwierdzenia podręcznika: 13 maja 2013 r. Numer programu: AZ-4-01/10 (z dnia: 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-13-01/10-PO-1/13 Zasadniczym celem nauczania religii w klasie trzeciej... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Karty pracy do III klasy gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Karty pracy do III klasy gimnazjum

cena: 14,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-3-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13 Każdy temat zamieszczony w podręczniku ucznia posiada szczegółowy scenariusz. Materiały metodyczne stanowią... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla ucznia do III klasy gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla ucznia do III klasy gimnazjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-3-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-33-01/10-PO-3/13 Przewodnim celem kształcenia religijnego w klasie trzeciej jest ukazanie katechizowanym podstawowej zasady... Więcej...


Żyjąc z innymi dla innych - karty pracy do 3 klasy

Żyjąc z innymi dla innych - karty pracy do 3 klasy

Danuta Jackowiak, ks. Jan Szpet

cena: 5,00 zł — do koszyka

Karty pracy: - prezentują treści w atrakcyjny sposób - napisane komunikatywnym językiem - wymagania dostosowane do możliwości ucznia - umożliwiają... Więcej...


Żyjąc z innymi dla innych - metodyczny dla 3 klasy

Żyjąc z innymi dla innych - metodyczny dla 3 klasy

cena: 13,90 zł — do koszyka

Część pakietu edukacyjnego. W konspektach prezentowanych w podręcznikach katechez autorzy proponują wykorzystanie wachlarza metod aktywizujących. Pozwalają one "wydobyć dotychczasową wiedzę... Więcej...


Żyjąc z innymi dla innych - podręcznik do 3 klasy

Żyjąc z innymi dla innych - podręcznik do 3 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Część pakietu edukacyjnego. Podręcznik ten stanowi między innymi doskonałą pomoc w przygotowaniu ucznia klasy trzeciej gimnazjum do sakramentu bierzmowania. Każdemu... Więcej...


Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - metodyczny klasa 3 gimnazjum

Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła - metodyczny klasa 3 gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

Program edukacji religijnej dla III klasy gimnazjum został opracowany według podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2001 roku. ... Więcej...Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III Gimnazjum

Pomoce multimedialne do podręcznika dla klasy III Gimnazjum

cena: 15,90 zł — do koszyka

-Pomoce multimedialne zamieszczone na płytach są skorelowane zarówno z poradnikiem metodycznym dla katechety, podręcznikiem ucznia, jak i zeszytem ćwiczeń. Więcej...


Żyć w miłości Boga

Żyć w miłości Boga

cena: 6,90 zł — do koszyka

Przewodnik programowo-dydaktyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 do podręcznika nr AZ-33-01/10-RA-1/15 v Imprimatrur: L.dz. 753/14, Radom, 11 lipca 2014r. -... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla klasy 3 Gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Podręcznik dla klasy 3 Gimnazjum

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum. Więcej...


Żyć w miłości Boga. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy III gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Poradnik Metodyczny - segregator dla klasy III gimnazjum

cena: 19,90 zł — do koszyka

Nr programu AZ-3-01/10 Poradnik metodyczny - katechezy: 1-13 Poradnik metodyczny - katechezy: 14-25 Poradnik metodyczny - katechezy: 26-37 Poradnik metodyczny... Więcej...


Żyć w miłości Boga. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Gimnazjum

Żyć w miłości Boga. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Gimnazjum

cena: 6,90 zł — do koszyka

Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie III gimnazjum. Więcej...