Dokumenty

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Dokumenty” (liczba wybranych pozycji: 205, strona 6 z 9).


Dokumenty Soborów Powszechnych, tom III (1414-1445) - miękka oprawa

Dokumenty Soborów Powszechnych, tom III (1414-1445) - miękka oprawa

ks. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ

cena: 49,90 zł — do koszyka

Pierwsze w Polsce wydanie oryginalnych tekstów soborów wraz z tłumaczeniem polskim. Tom III Dokumentów Soborów Powszechnych obejmuje akta soborów w... Więcej...


Ecclesia de Eucharistia

Ecclesia de Eucharistia

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 8,00 zł — do koszyka

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła. Więcej...


Familiaris consortio

Familiaris consortio

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 9,00 zł — do koszyka

Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.Komentarz ks. Jana Krucina. Więcej...


Kardynał Stefan Wyszyński Myśli - Wyznania - Refleksje

Kardynał Stefan Wyszyński Myśli - Wyznania - Refleksje

cena: 26,00 zł — do koszyka

To kolejna pozycja ze znanej już i cenionej serii „Myśli, wyznania, refleksje”. Tym razem proponujemy Państwu bogaty w treści wybór... Więcej...


Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (mały format)

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (mały format)

cena: 12,60 zł — do koszyka

Kompendium to jedyna w swoim rodzaju synteza wiary katolickiej, której bardzo pragnął Jan Paweł II, a którą zrealizował Benedykt XVI. Kompendium... Więcej...


SANTO SUBITO - HABEAMUS PAPAM

SANTO SUBITO - HABEAMUS PAPAM

cena promocyjna: 9,90 zł 8,99 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

To były dni, które powinniśmy mieć zawsze "pod ręką". Te dni, to nasz skarb. Stąd ta książka. Prosty zbiór dokumentów... Więcej...


Slavorum apostoli

Slavorum apostoli

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 4,00 zł — do koszyka

Encyklika papieża Jana Pawła, ogłoszona 2 czerwca 1985 roku z okazji tysiącsetnej rocznicy dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego. Więcej...


Cipriano Vagaggini OSB i Reforma Liturgiczna

Cipriano Vagaggini OSB i Reforma Liturgiczna

ks. Bartłomiej Matczak

cena: 37,50 zł — do koszyka

Konstytucja o liturgii, koncelebra, modlitwy eucharystyczne i wreszcie problematyka sakramentów i sakramentaliów – to tylko niektóre z elementów zaangażowania Cipriano... Więcej...


Statut Żywego Różańca

Statut Żywego Różańca

cena: 4,00 zł — do koszyka

Zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” działającego na terenie każdej diecezji w Polsce to owoc spotkań diecezjalnych... Więcej...


Pastores gregis

Pastores gregis

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 8,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej lekko zakurzona Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa... Więcej...


Kościół po soborze

Kościół po soborze

ks. Bolesław Kominek

cena: 25,50 zł — do koszyka

Kardynał Bolesław Kominek, wybitny hierarcha Kościoła wrocławskiego i polskiego, jest autorem konferencji, notatek, zapisków zamkniętych w tomie dotyczącym odnowy posoborowej... Więcej...


+ Familiaris Consortio - adhortacja

+ Familiaris Consortio - adhortacja

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena promocyjna: 8,00 zł 6,00 złdo koszyka

książka używana z lekkimi zagięciami okładki Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Komentarz ks. Jana Krucina. Więcej...


Ardens felicitatis desiderium

Ardens felicitatis desiderium

Kongregacja Nauki Wiary

cena: 6,00 zł — do koszyka

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy o uzdrowienie. Więcej...


Centesimus annus

Centesimus annus

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 8,00 zł — do koszyka

Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II ogłoszona 1 maja 1991. Wydana w 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum. ... Więcej...


Dei Verbum

Dei Verbum

cena: 6,00 zł — do koszyka

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II. Wprowadzenie o. Augustyn Jankowski OSB Więcej...


Deus Caritas Est

Deus Caritas Est

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

cena: 10,00 zł — do koszyka

Encyklika o miłości chrześcijańskiej. Komentarz ks. J. Krucina. Więcej...


Do moich braci i sióstr

Do moich braci i sióstr

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 4,00 zł — do koszyka

List Ojca Świętego do ludzi w podeszłym wieku Więcej...


Gaudium et spes

Gaudium et spes

cena: 9,00 zł — do koszyka

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II. Wprowadzenie ks. Józef Majka. Wydanie poprawione i uzupełnione. Więcej...


Kapłan. Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej

Kapłan. Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej

Kongregacja ds. Duchowieństwa

cena: 4,00 zł — do koszyka

Instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Więcej...


List do rodzin

List do rodzin

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 11,00 zł — do koszyka

List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo... Więcej...


Marialis cultus

Marialis cultus

Paweł VI

cena: 7,00 zł — do koszyka

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI o kulcie maryjnym. Obszerny komentarz o. Stanisława C. Napiórkowskiego. Więcej...


Mater et magistra

Mater et magistra

św. Jan XXIII

cena: 7,00 zł — do koszyka

Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej. Komentarz ks. Józef Majka. Więcej...


Misericordia Dei

Misericordia Dei

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 3,00 zł — do koszyka

"List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty". Więcej...


Nauczanie społeczne Kościoła

Nauczanie społeczne Kościoła

cena: 4,00 zł — do koszyka

Kongregacja do spraw wychowania katolickiego. Wprowadzenie ks. Jan Krucina. Więcej...


Novo millennio ineunte

Novo millennio ineunte

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

cena: 5,00 zł — do koszyka

List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Więcej...