Pedagogika

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Pedagogika” (liczba wybranych pozycji: 83, strona 2 z 4).


Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej

Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej

cena: 24,00 zł — do koszyka

Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej, który miał miejsce w Krakowie w 2010 roku, podjął refleksję nad zagadnieniem narracyjnego wymiaru katechezy. Specjaliści... Więcej...


Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

cena: 45,00 zł — do koszyka

W jaki sposób wspomagać rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością? Czy pomoc, którą otrzymują te osoby oraz ich bliscy... Więcej...


U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wstęp Nauki pedagogiczne wobec wyzwań współczesności Ks. Marian Nowak: Specyfika pedagogiki i jej tożsamość (w kontekście jubileuszu Instytutu Pedagogiki KUL Jana... Więcej...


Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (twarda oprawa)

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (twarda oprawa)

Adele Faber, Elaine Mazlish

cena promocyjna: 39,00 zł 35,00 złdo koszyka

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi - i… nie tylko z nimi - sprawiają, że... Więcej...


Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

cena: 45,00 zł — do koszyka

Publikacja "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" pod redakcją naukową Barbary Surmy jest dziełem zbiorowym. Przedstawione... Więcej...


Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Sylwia Wrona

cena: 34,10 zł — do koszyka

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy... Więcej...


Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii

cena: 49,00 zł — do koszyka

Poszczególne wartości, które jawią się ważne w wychowaniu i edukacji, mają wymiar uniwersalny, ogólnoludzki i są podzielane przez ludzi rożnych... Więcej...


Pamięć. Kultura. Edukacja

Pamięć. Kultura. Edukacja

cena: 69,00 zł — do koszyka

Leszek Kołakowski stwierdził, że jednym z charakterystycznych rysów współczesnego świata jest przeświadczenie, że przeszłość nie ma znaczenia i nie dotyczy... Więcej...


Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale

Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale

Dorota Zielińska

cena: 18,00 zł — do koszyka

Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale to zbiór ćwiczeń logopedycznych wspomagających naukę prawidłowej artykulacji. Ćwiczenia przeznaczone... Więcej...


Pedagogia biblijna w katechezie

Pedagogia biblijna w katechezie

ks. Jan Kochel, Zbigniew Marek SJ

cena promocyjna: 49,00 zł 47,50 złdo koszyka

Kierując się ewangeliczną zasadą, że każdy nauczyciel, gdy "staje się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze... Więcej...


Wychowanie przez muzykę

Wychowanie przez muzykę

Róża Piotrowska-Dumont

cena: 14,90 zł — do koszyka

Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem niniejszej książki jest prześledzenie... Więcej...


Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość

Niepełnosprawność, edukacja, dorosłość

Joanna Belzyt

cena: 38,00 zł — do koszyka

Niniejsza praca ma na celu ukazanie roli edukacji (także edukacji dorosłych) w pokonywaniu kryzysu życiowego, jakim jest utrata wzroku, na... Więcej...


Dialog źródłem wychowania w rodzinie

Dialog źródłem wychowania w rodzinie

ks. Władysław Kądziołka

cena: 39,00 zł — do koszyka

Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu... Więcej...


Rousseau - człowiek czy obywatel

Rousseau - człowiek czy obywatel

Robert Spaemann

cena: 33,60 zł — do koszyka

Wszelki spór o "prawdziwego" Rousseau jest daremny. W swojej śmiałości, rozdarciu i sprzeczności Rousseau jest człowiekiem par excellence nowoczesnym. Nowoczesna cywilizacja... Więcej...


Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości

Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości

Anna Walulik CSFN

cena: 49,00 zł — do koszyka

Rozprawa znakomicie łączy tę myśl i praktykę współczesnej humanistyki, która wyrasta na podłożu andragogiki, pedagogiki religii, jak i teologii. Odwołanie... Więcej...


Upadek stopni - stopnie upadku

Upadek stopni - stopnie upadku

Radosław Rybkowski

cena: 25,00 zł — do koszyka

Stanowi (...) amerykańskiego szkolnictwa wyższego poświęcił pracę Pan Rybkowski, piszący więc o szkolnictwie najwyżej notowanym w rankingach, zatem - z... Więcej...


Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem

cena: 49,00 zł — do koszyka

Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają... Więcej...


Podstawy pedagogiki pastoralnej

Podstawy pedagogiki pastoralnej

Piotr Mazur CSRR

cena: 59,00 zł — do koszyka

Autor w swojej książce przedstawia proces kształtowania się pedagogiki pastoralnej jako jednej z subdyscyplin pedagogicznych, której głównym przedmiotem badań jest... Więcej...


Pedagog wobec wyzwań współczesności

Pedagog wobec wyzwań współczesności

cena: 25,99 zł — do koszyka

CZĘŚĆ I TEORIA PRACY PEDAGOGICZNEJ Edward A. Mazurkiewicz Efekty poznawcze pedagogiki społecznej i ich inspirująca funkcja (Przyczynek do projektowania) Józef Styk Role pedagogów i... Więcej...


Pedagogika pastoralna

Pedagogika pastoralna

Marek Marczewski

cena: 18,00 zł — do koszyka

Problem pedagogiki pastoralnej, jako zadanie wymagające rozwiązania, pojawia się w polskiej literaturze teologicznej nieregularnie. Pierwszym, który wskazał potrzebę pedagogiki pastoralnej... Więcej...


W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce

W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce

cena promocyjna: 34,00 zł 32,50 złdo koszyka

Książka W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce wpisuje się w nurt szerokiej dyskusji - w ostatnim... Więcej...


Troska o człowieka

Troska o człowieka

cena: 12,00 zł — do koszyka

Troska o człowieka. Od naprotechnologii do pedagogiki to tytuł książki, która jest owocem sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji... Więcej...


Szkoła wobec subkultury pseudokibiców

Szkoła wobec subkultury pseudokibiców

Marek Babik

cena: 24,00 zł — do koszyka

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie nauczycielom i pedagogom najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących zachowań młodzieży, w których można odnajdywać symptomy... Więcej...


Wychowywać uczucia

Wychowywać uczucia

Alfonso Aguilo

cena: 20,00 zł — do koszyka

Czy iloraz inteligencji jest jedynym wyznacznikiem sukcesu w życiu? Autor książki „Wychowywać uczucia" twierdzi, że nie. Równie ważnym, a może... Więcej...


Psyche i edukacja

Psyche i edukacja

Bernie Neville

cena promocyjna: 59,00 zł 56,50 złdo koszyka

Psyche i edukacja należy do najważniejszych pozycji światowej literatury pedagogicznej ostatnich dziesięcioleci. To książka o pośrednim uczeniu się, sugestii, ... Więcej...