Powrót na poprzednią stronę

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (2)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (2)

Tom II/1. Księga II. Lud Boży

ks. Jan Dyduch, ks. Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, ks. Mirosław Sitarz

Wydawnictwo Pallottinum Poznań

ISBN: 83-7014-524-8
Pallottinum (opracowanie)
format: 175x245, stron: 485, oprawa: twarda

INDEKS: PAL0137B13597

Cena: 49,00 złdodaję do koszyka

część I. Wierni chrześcijanie
część II. Ustrój hierarchiczny

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich podjęło inicjatywę opracowania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z okazji 20-lecia ukazania się Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Jana Pawła II i 25-lecia Jego Pontyfikatu. Obecnie ukazuje się tom II/1 obejmujący Księgę II Lud Boży. Wydanie opracowali:Jan Dyduch, Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski i Mirosław Sitarz.

Nowością tego typu komentarza jest po raz pierwszy w literaturze polskiej komentarz egzegetyczny kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Książka zawiera polsko-łacińską Konstytucję apostolską i Wstęp do Kodeksu. Kanony przytaczane są także w wersji polsko-łacińskiej.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wydawnictwo Pallottinum, wielotomowa praca zbiorowa kanonistów polskich, pod redakcją ks. Józefa Krukowskiego, konsultora Papieskiej Rady ds. Wykładni Tekstów Prawnych. Publikacja zawiera teksty kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., zamieszczone w języku łacińskim i polskim oraz wykładnię zawartych w nich norm prawnych; uwzględnia odpowiedzi Papieskiej Rady do Wykładni Tekstów Prawnych, akty normatywne Stolicy Apostolskiej mające charakter wykonawczy do postanowień kodeksowych a także związane z ich realizacją akty Konferencji Episkopatu Polski, jakie ukazały się w ciągu 20 lat od promulgacji kodeksu. Dzięki takiemu ujęciu publikacja łączy w sobie wiedzę niezbędną dla studentów na wydziałach prawa kanonicznego i w seminariach duchownych, duszpasterzy i wszystkich zainteresowanych poznawaniem i stosowaniem prawa kanonicznego w życiu.

W grudniu 2003 r. opublikowany został tom I. Normy ogólne, napisany przez dwóch autorów: Józefa Krukowskiego i Remigiusza Sobańskiego. Obecny tom II omawiający Księgę II Lud Boży dzieli się na dwie części: Wierni chrześcijanie oraz Ustrój hierarchiczny Kościoła. Kolejne tomy komentarza są w przygotowaniu.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Kościół Katolicki / Dokumenty

Książki / Teologia / Prawo Kanoniczne

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Wojciech Góralski

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (5)
Proces małżeński skrócony przed biskupem

Edward Górecki

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (5)

Józef Krukowski

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (5)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (6)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (7)

Pallottinum

Afirmacja wiary. Communio nr 4/2014
Biblia Jerozolimska
Biblia Jerozolimska (z paginatorami czyli wycięciami)
Indeks rzeczowy Kodeksu Prawa Kanonicznego (0)
Katechizm Kościoła Katolickiego
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (3)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (4)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (6)
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (7)
Liturgia Godzin - Tom dodatkowy (wakacyjny)
Liturgia Godzin (Tom I)
Liturgia Godzin (Tom II)
Liturgia Godzin (Tom III)
Liturgia Godzin (Tom IV)
Liturgia Godzin. Wydanie skrócone
Mała Liturgia Godzin
Melodie śpiewów Liturgii Słowa
Mszalik z czytaniami na cały rok
Mszalik z czytaniami na cały rok
Mszał na miejsce przewodniczenia Część I
Mszał Rzymski (złocenia)
Mszał rzymski dla diecezji polskich. Dodatek 2021
Msze, homilie i nabożeństwa do świętego Józefa. Materiały pomocnicze
Ojcze nasz w niebie. Communio nr (3-4/2015)
Oracje Mszy świętej na rok liturgiczny
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z kolorowymi ilustracjami

ks. Mirosław Sitarz

Leksykon Prawa Kanonicznego