Powrót na poprzednią stronę

Życie w Duchu Świętym - podręcznik

Życie w Duchu Świętym - podręcznik

podręcznik do ewangelizacji i indywidualnych rekolekcji prowadzących do życia w Duchu Świętym

Józef Kozłowski SJ

Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym Łódź

ISBN: 83-86366-03-6
seria: Żyć Dobrą Nowiną
format: 145x205, stron: 259, oprawa: miękka

INDEKS: WOD0010B16549

Cena: 20,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Pomocą na drodze nawrócenia, pogłębienia swojej wiary i lepszego poznania Boga może być książka ojca Józefa Kozłowskiego Życie w Duchu Świętym. Autor od dziesięciu lat kieruje Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Książka jest owocem jego wieloletniej pracy duszpasterskiej, licznych rekolekcji, seminariów Odnowy i rozmów z ludźmi. Nie jest to zatem podręcznik życia duchowego, który powstał przy "zielonym stoliku", lecz efekt modlitwy i pracy duszpasterskiej, dzięki czemu nabiera on dodatkowej wartości.

Schemat książki jest oparty na Ćwiczeniach Duchownych św. Ignacego Loyoli oraz seminarium Odnowy w Duchu Świętym. To połączenie, poparte własnym doświadczeniem autora, który odwołuje się zawsze do szczególnej opieki Matki Bożej, daje w efekcie doskonały przewodnik duchowy. Został on tak opracowany, by mógł służyć zarówno pojedynczym osobom w ich drodze wewnętrznej, jak też grupom, które mogą przy jego pomocy odprawić rekolekcje bądź prowadzić formację.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, które odpowiadają dziesięciu tygodniom. Każdy z rozdziałów jest poświęcony jednemu tematowi, który został szeroko i bardzo przystępnie omówiony i zawiera także wprowadzenie do modlitwy na każdy dzień. Dzięki temu ktoś odprawiający rekolekcje w grupie na podstawie tej książki czy ktoś, kto sam po nią sięgnął, może przedstawione treści przemodlić w oparciu o Słowo Boże. Pozwala to na uwewnętrznienie podstawowych prawd wiary w osobistym spotkaniu z Bogiem na modlitwie. Stanowi to niezwykłą zaletę tej książki, gdyż zazwyczaj nie mamy czasu, by zastanawiać się nad tym, co czytamy. Tymczasem tutaj przy końcu każdego rozdziału, znajdujemy zachętę i przypomnienie, by poświęcić pół godziny na osobistą modlitwę. Jak zaznacza autor : "proponuję wykorzystać tę książkę jako podręcznik modlitwy - mniej czytać, a więcej nią się modlić."

 

Kategorie

Książki / Duchowość / Odnowa w Duchu Świętym

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni