Powrót na poprzednią stronę

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 14 maja 2008 roku w Krakowie przez PTT

Wydawnictwo UNUM Kraków 2008

ISBN: 978-83-7643-011-9
Ks. Roman Kuligowski (redaktor), ks. Tadeusz Panuś (redaktor)
format: 142x204, stron: 112, oprawa: miękka

INDEKS: UNU0072B24513

Cena: 25,00 złdodaję do koszyka

Po 4 czerwca 1989 roku pojawił się w Polsce problem rozliczenia z przeszłością. Różnie próbowano uporać się z podłością „starego systemu”. Funkcjonariusze komunistyczni proponowali bądź to zapomnienie przeszłości, bądź wybieranie tylko przyszłości. Problem uznania i przebaczenia przeszłych win chciano załatwić jednym „przepraszam”. Praktycznie zacierano różnicę pomiędzy ofiarą a katem, zamazując tym samym rozumienie winy. A samo przebaczenie i pojednanie wypadło ze słownictwa tych, którzy decydowali o obliczu III Rzeczpospolitej. I w tym kontekście wydaje się, że teologowie zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Teologicznym słusznie przypominają o potrzebie przywrócenia blasku takim słowom, jak „przebaczenie”, „pojednanie” czy „nawrócenie”. W ramach prac naukowo-badawczych Polskie Towarzystwo Teologiczne nakreśliło trzyletni program poświęcony tematyce przebaczenia i pojednania. W pierwszym roku podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaka jest istota przebaczenia i pojednania oraz dlaczego są one ważne w życiu chrześcijanina? Wierzący w Chrystusa szukają prawdy o przebaczeniu i pojednaniu przede wszystkim w Piśmie Świętym. Z refleksji nad prawdą objawioną powstaje teologia przebaczenia i pojednania. Ale nie tylko myśl jest ważna dla ucznia Pańskiego; ważne są czyny tworzące historię ludzką. Przebaczenie i pojednanie odnajdują swój ślad także w kulturze, zwłaszcza w kulturze słowa, w literaturze. Całe to dziedzictwo staje się bogactwem, które ostatecznie służy (samo)wychowaniu i odgrywa ważną rolę w wychowaniu religijnym. Wszystkie te wątki stały się przedmiotem naukowych dociekań. Wyniki tychże prac zostały przedstawione podczas pierwszej konferencji naukowej Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która odbyła się 14 maja 2008 roku w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie. Niniejsza publikacja zawiera wygłoszone wówczas referaty.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Nauki biblijne

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Tadeusz Panuś

Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do nauki religii dla 8 klasy SP
Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik z ćwiczeniami do kl. 1 szkoła podstawowa
Bóg jest naszym Ojcem. Religia. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla klasy 1 SP
Bóg kocha nas. Podręcznik do nauki religii dla dzieci trzy i czteroletnich
Bóg nas kocha. Podręcznik do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich
Duch Święty darem dla człowieka. Ćwiczenia do klasy 7 SP
Duch Święty darem dla człowieka. Podręcnik do klasy 7 SP
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik dla pięciolatków
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do klasy 1SP
Jezus jest naszym Zbawicielem. Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla II klasy SP
Jezus przychodzi do nas. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 3 SP
Kocham Cię, dobry Jezu. Pomoce katechetyczne dla sześciolatków
Kochamy Pana Jezusa - Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
Kościół dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Kościół dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Mocni miłością
Mocni mocą Chrystusa. Podręcznik do klasy 4 technikum
Mocni mocą Chrystusa. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla IV klasy technikum
Mocni nadzieją - Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum
Mocni wiarą. Podręcznik do klasy 1 liceum i technikum
Nie bójcie się marzyć. Nabożeństwa i katechezy okolicznościowe (CD gratis)
Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik dla klasy 3 Szkoły Podstawowej
Przyjmujemy Pana Jezusa. Ćwiczenia dla III klasy szkoły podstawowej
Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej
Słuchamy Pana Boga. Podręcznik kl. 4 szkoła podstawowa
U źródeł wiary. Karty pracy do klasy II liceum i technikum
U źródeł wiary. Podręcznik do klasy II liceum i technikum
U źródeł wolności - podręcznik do klasy 1 liceum i technikum
W mocy nadziei. Podręcznik dla klasy 2 Szkoły branżowej
W mocy wiary. Podręcznik dla klasy 1 szkoły branżowej
Żyjemy w miłości Boga. Podręcznik do klasy 8 SP