Powrót na poprzednią stronę

Znać Boga (CD-MP3)

Znać Boga (CD-MP3)

KOINONIA

Henryk Wieja (mówca)

INDEKS: KOI0101A25929

Cena: 15,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Jest rzeczą niezmiernie ważną, by znać Boga i mieć o Nim prawdziwe wyobrażenie. Obraz Boga, jaki nosimy w sobie, determinuje jakość naszego życia oraz podejmowanych decyzji. Bóg chce, by nasze życie było odbiciem Jego chwały. Jest to bowiem pierwotne zamierzenie dla człowieka. Poznanie Boga prowadzi do pogłębiania relacji z Nim, a co za tym idzie, do radykalnej, jakościowej zmiany naszego życia.

Znać imię Boga
Psalm 9 mówi: Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Bóg pragnie, abyśmy znali Jego imię. Imię Boga, zarówno El, jak i Jahwe, występujące w Bożym Słowie w różny sposób, jest nie tylko opisem Boga, lecz przedstawia również to, jak On sam objawia się człowiekowi. Gdyż jest napisane: [Bóg] Każdego poranku objawia się na nowo (Treny 3:23).
Znać charakter Boga
W swoim Słowie Bóg chce nie tylko dać wskazówki, jak żyć, ale przede wszystkim Jego zamierzeniem jest, by objawić się ludziom. To w Słowie znajdujemy Jego atrybuty i poznajemy charakter. Wykładowca odsłania rąbek biblijnego obrazu Stwórcy i Pana wszechświata. Jego moralne atrybuty oraz cechy wewnętrzne objawione są w Jezusie Chrystusie. Bożym zamiarem jest i dzisiaj, by przez Kościół one się manifestowały.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Książki / Życie chrześcijańskie / Duchowy wzrost

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni