Powrót na poprzednią stronę

Czas Bożego nawiedzenia (CD mp3)

Czas Bożego nawiedzenia (CD mp3)

KOINONIA Ustroń 2010

Henryk Wieja (mówca)

INDEKS: KOI0113A27348

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

1. Rozpoznać czas swojego nawiedzenia – Wrażliwość na Ducha Świętego Bóg chce dzisiaj mówić do swojego Kościoła, chce mu się objawiać. Jednak pragnie, by serca naśladowców Jezusa były otwarte na Jego głos. Ponadto oczekuje od nas gotowości do upamiętania i wyznania nierozważnych słów, gestów i postaw.

2. Rozpoznać czas swojego nawiedzenia – Królewskie kapłaństwo Bóg oczekuje, aby ludzie w Kościele stali się Jego szczególna własnością. Podobnie jak zachęcał do tego Mojżesza i swój naród wybrany, i dzisiaj pragnie osobistej więzi z każdym człowiekiem.

3. Rozpoznać czas swojego nawiedzenia – Nowa era Wraz z przyjściem Chrystusa na świat nastała nowa era. Bóg przypomina nam, ze jest to nowy etap w historii – era Ducha Świętego. Czy mamy odwagę otworzyć się na Jego głos i czy jesteśmy gotowi, by realizować Jego zlecenia?

4. Rozpoznać czas nawiedzenia Kościoła – Co Bóg chce powiedzieć Kościołowi? Bóg pragnie zamknąć niechlubna przeszłość Kościoła, by Jego lud mógł spojrzeć w przyszłość, która On już przygotował. To czas, kiedy wzywa również nas, byśmy dołączyli do modlitwy wstawienniczej o nasz kraj i jego władze.

5. Rozpoznać czas nawiedzenia Kościoła – Nadchodząca dekada Kościoła Bóg wprowadza Kościół w decydująca dla niego dekadę. Jak zapowiedział w Księdze Joela, wyleje swojego Ducha na wszelkie ciało. Jego pragnieniem jest, by w każdym Bożym dziecku manifestowała się obecność Ducha Świętego.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni