Powrót na poprzednią stronę

Bohater według Bożego serca (CD mp3)

Bohater według Bożego serca (CD mp3)

KOINONIA Ustroń 2010

Jerzy Rycharski (mówca), Jacek Sierka (mówca), Henryk Wieja (mówca)

INDEKS: KOI0121A27936

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Tematy wykładów:

Wykład 1. Odnowione myśli – Henryk Wieja
Przez cały czas toczy się walka o nasz umysł. To, na czym się skupiamy, o czym myślimy, ukierunkowuje nasze wybory i całe życie. Wykładowca mówi o dwóch rodzajach kwasu, które mogą mięć na nas zły wpływ. Jezus pragnie, aby nasze życie było zakwaszone inaczej – przez zaczyn Bożego Królestwa.

Wykład 2. Odnowione serce – Jacek Sierka
Każdy mężczyzna pragnie być mocny. Ale prawdziwa moc Jezusa Chrystusa może objawić się tylko w słabościach. Bóg powołał człowieka do panowania na ziemi. Jednak tylko ci, których serce jest przemienione według Bożego serca, mogą w Jego imieniu sprawować autorytet.

Wykład 3. Odnowione więzi – Jerzy Rycharski
Żyjemy w czasach, o których jest napisane, ze Bóg odnawia wszechrzeczy (Dz. Ap. 3:21). Jest to czas, kiedy Bóg odbudowuje więzi. Z połączenia różnorodności, jaka On włożył w nas, powstają wielkie rzeczy. Nadeszła pora, aby nawiązać lub odnowić nasze więzi z Bogiem Ojcem i ludźmi.

Wykład 4. Odnowiony fundament – Henryk Wieja
Fundamentem Kościoła są służby apostolska i prorocza. Bóg uwalnia i odbudowuje służbę apostolska. Jest ona sprawowaniem duchowego ojcostwa, które inicjuje nowe rzeczy. Bóg wzbudza duchowych ojców i pragnie ustanawiać apostołów w naszym narodzie.

Świadectwem swojego życia podzielili się Leszek Cholewa i Paweł Wieja.

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni