Powrót na poprzednią stronę

Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla 7 klasy SP

Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla 7 klasy SP

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań 2012

ISBN: 978-837-516-354-4
Danuta Jackowiak (redaktor), ks. Jan Szpet (redaktor)
format: 202x265, stron: 148, oprawa: miękka

INDEKS: WOJ0637B33279

Cena: 20,00 złdodaję do koszyka

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uczeń na poziomie gimnazjum podjął próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu. Uczeń zachęcony jest do pogłębienia wiary i ma możliwość odkrycia własnej tożsamości chrześcijańskiej.

Podręcznik podzielony jest na 6 działów, które są tak skonstruowane, aby uczeń mógł również wykorzystać wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (korelacja międzyprzedmiotowa). Zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.

Struktura jednostki lekcyjnej:

•Temat lekcji - stanowi konkretyzację wskazań nowej Podstawy programowej i Programu nauczania religii.

•Cytaty biblijne -pomagają uczniom zbudować osobistą relację z Bogiem, zachęcają do samodzielnej lektury Słowa Bożego. Przekazują orędzie Ewangelii. Rozwijają wiedzę uczniów, wprowadzając ich w najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.

•Komentarze wprowadzające (NOWOŚĆ!) – ogniskują uwagę uczniów na zagadnieniu, które będzie analizowane w kolejnych etapach katechezy. Stawiając pytania oraz wprowadzając dodatkowe konteksty, zachęcają do samodzielnego myślenia i zgłębiania zagadnień poruszanych w czasie katechezy.

•Ilustracje – pełnią istotną rolę w procesie edukacyjnym, wspomagają zapamiętywanie, uzupełniają przekazywane treści poprzez wprowadzenie dodatkowych kontekstów i skojarzeń.

•Komentarze interpretacyjne (NOWOŚĆ!) – pomagają odnieść poruszane w trakcie katechezy treści do wydarzeń z życia uczniów. Rozwijają umiejętność moralnej oceny własnych czynów. Są tak dobrane by pomóc właściwie ukierunkować dyskusję i sposób myślenia katechizowanych. Pomagają w odnalezieniu argumentów wspierających formułowane w czasie zajęć tezy. Zachęcają uczniów do rozszerzenia wiedzy poprzez samodzielne sięgnięcie do książek, z których pochodzą.

•pytania – zachęcają do refleksji i do tego, by uczniowie odnieśli poruszane w trakcie katechezy problemy do własnych życiowych doświadczeń.

•Sentencje, cytaty, informacje na marginesie (NOWOŚĆ!) – zachęcają do twórczego wykorzystania wypowiedzi, które mogą stać się dla ucznia inspiracją do samodzielnych przemyśleń. Pozwalają na rozszerzenie kontekstu przekazywanych w czasie katechezy informacji. Pomagają realizować postulat korelacji międzyprzedmiotowej poprzez odwołania między innymi do literatury, historii oraz filozofii.

•Modlitwa – jest stałym elementem kończącym katechezę. Wskazuje, że ta forma religijności jest podstawową drogą rozwoju więzi z Bogiem. Jej słowa nawiązują bezpośrednio do treści katechezy, stanowią jej podsumowanie i domknięcie.

Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń wspierany jest w rozwoju swojej wiary. Zachęcony do aktywnego uczestniczenia w zajęciach poznaje właściwe wzorce osobowe. Ma możliwość przeanalizowania własnych postaw, działań i decyzji, aby w świadomy sposób stać się świadectwem przynależności do Chrystusa.

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Katecheza

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / 7

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Danuta Jackowiak

Aby nie ustać w drodze - karty pracy dla 8 klasy SP
Aby nie ustać w drodze - podręcznik do nauki religii dla 8 klasy SP
Jestem chrześcijaninem - karty pracy dla ucznia klasy czwartej szkoły podstawowej
Jestem chrześcijaninem - podręcznik do nauki religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej
Jesteśmy dziećmi Bożymi - podręcznik do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - poradnik metodyczny + CD
Kochamy Pana Jezusa - karty pracy dla drugiej klasy szkoły podstawowej
Kochamy Pana Jezusa - podręcznik do drugiej klasy szkoły podstawowej
Kochamy Pana Jezusa - poradnik metodyczny do naucznia religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej
Moje miejsce w Kościele - karty pracy do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w Kościele - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Moje miejsce w rodzinie - karty pracy do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w rodzinie - podręcznik do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w świecie - karty pracy dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Moje miejsce w świecie - podręcznik do nauki dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Pan Bóg kocha dzieci - podręcznik do nauki religii dla dzieci trzyletnich i czteroletnich
Przychodzimy do Pana Boga - podręcznik dla dzieci 6-letnich
Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy
Przyjmujemy Pana Jezusa. Karty pracy dla ucznia do III klasy szkoły podstawowej
Spotkanie ze Słowem - karty pracy dla 7 klasy SP
Wierzę w Kościół. Podręcznik dla ucznia do VI klasy szkoły podstawowej
Żyć w miłości Boga. Poradnik metodyczny do III klasy gimnazjum

ks. Jan Szpet

Aby nie ustać w drodze - karty pracy dla 8 klasy SP
Aby nie ustać w drodze - podręcznik do nauki religii dla 8 klasy SP
Jestem chrześcijaninem - karty pracy dla ucznia klasy czwartej szkoły podstawowej
Jestem chrześcijaninem - podręcznik do nauki religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej
Jesteśmy dziećmi Bożymi - podręcznik do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - poradnik metodyczny + CD
Kochamy Pana Jezusa - karty pracy dla drugiej klasy szkoły podstawowej
Kochamy Pana Jezusa - podręcznik do drugiej klasy szkoły podstawowej
Kochamy Pana Jezusa - poradnik metodyczny do naucznia religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej
Moje miejsce w Kościele - karty pracy do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w Kościele - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Moje miejsce w rodzinie - karty pracy do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w rodzinie - podręcznik do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Moje miejsce w świecie - karty pracy dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Moje miejsce w świecie - podręcznik do nauki dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych
Pan Bóg kocha dzieci - podręcznik do nauki religii dla dzieci trzyletnich i czteroletnich
Przychodzimy do Pana Boga - podręcznik dla dzieci 6-letnich
Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy
Przyjmujemy Pana Jezusa. Karty pracy dla ucznia do III klasy szkoły podstawowej
Spotkanie ze Słowem - karty pracy dla 7 klasy SP
Wierzę w Kościół. Podręcznik dla ucznia do VI klasy szkoły podstawowej
Żyć w miłości Boga. Poradnik metodyczny do III klasy gimnazjum