Powrót na poprzednią stronę

Dlaczego jedyny?

Dlaczego jedyny?

O Jezusie Chrystusie, dialogu międzyreligijnym i deklaracji Dominus Iesus

Małgorzata Korniluk FMM

Wydawnictwo VERBINUM Warszawa 2011

ISBN: 978-83-7192-433-0
format: 130x200, stron: 204, oprawa: miękka

INDEKS: VRB0353B35297

Cena: 25,00 złdodaję do koszyka

Dlaczego deklaracja korygująca błędy doktrynalne została potrakto - wa na jako punkt zwrotny (tudzież krytyczny) całego dialogu mię dzy - religijnego? (...) Czy deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła wskazuje pozytywne wyjście z sytuacji, którą krytykuje, i może być dokumentem inspirującym do dalszego rozwijania dialogu międzyreligijnego?

Książka, którą czytelnik otrzymuje do rąk, obszernie podejmuje temat dialogu międzyreligijnego w kontekście katolickiej nauki o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa, ukazując tę naukę jako niezbędny warunek dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami. Praca ta jest twórczym komentarzem do wspomnianej wyżej deklaracji Dominus Iesus. Przekazuje ona obok katolickiego punktu widzenia, także ujęcie pluralistycznej teologii religii w jej trzech klasycznych wariantach, referując poglądy R. Panikkara, J. Hicka i P. Knittera – głównych przedstawicieli nurtu pluralistycznego. To stosunkowo niewielkie dzieło jest doskonałym wprowadzeniem w złożoną prob - le matykę dialogu międzyreligijnego, mogącym stanowić swego rodzaju elementarz dla osób pragnących poznać złożone kwestie dotyczące teologii religii..
(ks. dr Zbigniew Chromy )

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Eklezjologia

Książki / Teologia / Ekumenizm