Powrót na poprzednią stronę

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-MP3-audiobook)

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-MP3-audiobook)

Maria Campatelli, Nataša Govekar, Marko Ivan Rupnik SJ, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Piotr Szyrszeń SDS

Studio Katolik Kraków 2014

ISBN: 978-83-64622-08-3

INDEKS: KAT0121A39294

Cena: 30,00 złdodaję do koszyka

Sesja podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”. Konferencje i wprowadzenia do modlitwy są związane z artykułami wyznania wiary: „I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie). Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrześcijańska.

Tematy konferencji:

1. Ikonografia Wniebowstąpienia (N. Govekar)
2. Chrystus Kapłan i otwarcie Przybytku (M. Rupnik SJ)
3. Wprowadzenie do lectio divina: Łk 24, 50-53; Dz 1, 1-14 (J. Stencel SDS)
4. Liturgia jako wstąpienie do tronu Boga (M. Campatelli)
5. Celebracja eucharystyczna jako ikona Królestwa i podróż do Królestwa (M. Campatelli)
6. Teologia mozaiki w Centrum Jana Pawła II (M. Rupnik SJ)
7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
8. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 25, 31-46 (K. Wons SDS)
9. Ikonografia Sądu Ostatecznego (N. Govekar)
10. Kościół – świadectwo czy objawienie chwały? (M. Rupnik SJ)
11. Od Wniebowstąpienia do misji (M. Rupnik SJ)
12. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 28, 16-20 (P. Szyrszeń SDS)
13. Wiara i codzienność w rytmie Słowa (K. Wons SDS)

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Maria Campatelli

Chrzest. Dar na całe życie
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)

Nataša Govekar

Blask Bożego Narodzenia
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wierzę. Co to znaczy? (CD-MP3-audiobok)

Marko Ivan Rupnik SJ

Adam i jego żebro
Czerwień niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
Fascynacja pięknem. Między Biblią a teologią
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy (CD-MP3 audiobook)
Rachunek sumienia i rozeznawanie duchowe. Zeszyt Formacji Duchowej nr 42
Twoje Słowo daje mi życie (CD-MP3-audiobook)
Widzieć rzeczy duchowo (DVD)
Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wierzę. Co to znaczy? (CD-MP3-audiobok)
Życie ludzkie jako życie eucharystyczne (CD-MP3)

ks. Joachim Stencel SDS

Czy chcesz być zdrowy? (CD-MP3-audiobook)
Dom na skale (CD-MP3-audiobok)
Historia przebaczonej krzywdy. Józef Egipski i jego rodzina (6xCD - audiobook)
Maryja i Słowo Boże (CD-MP3 audiobook)
Oto wszystko czynię nowe (6xCD - audiobook)
Spotkania z Jezusem na górze (CD-MP3)
Spotkania z Jezusem przy stole (CD -MP3 - audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)
Wprowadzenie w Wielki Post (CD -MP3 - audiobook)
Wprowadzenie w Wielki Post (CD MP3)

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka (CD MP3-audiobook)
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (CD mp3 - audiobook)
Dojrzewanie do decyzji życiowych (6xCD-Audiobook)
Dufny czy ufny? (CD- MP3 audiobook)
Jak prowadzić życie duchowe? (CD-MP3-audiobok)
Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem (CD MP3)
Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika! (CD MP3-audiobook)
Jezu, Ty jesteś naszym Królem! Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Jana (CD-MP3-audiobook)
Między lękiem a ufnością (6xCD)
Między lękiem a ufnością. Zeszyt Formacji Duchowej nr 52
Obmyci krwią Sprawiedliwego. Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza (6xCD-audiobook)
Odnów oblicze ziemi! - Sakrament bierzmowania (6xCD)
Opatrzność Boża stworzyła mnie (CDMP3)
Opatrzność Boża stworzyła mnie. Zeszyt Formacji Duchowej nr 91
Oto Ten, którego pragniesz, lectio divina 7 (CD MP3 - audiobook)
Panie, naucz nas modlić się! (CD-MP3)
Panie, naucz nas się modlić. Zeszyt Formacji Duchowej nr 81
Pasterz i król 'według Bożego serca' (CD-MP3-Audiobook)
Sztuka działania i odpoczywania. Lectio divina do Mt 11 (6xCD-audiobook)
Szukaj zażyłości ze świętymi! (CD-MP3 audiobook)
Twoje Słowo daje mi życie (CD-MP3 audiobook)
Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty (CD-MP3-audiobok)