Powrót na poprzednią stronę

Boże poruszenie w Izraelu i narodach (CD)

Boże poruszenie w Izraelu i narodach (CD)

Don Finto, Asher Intrater, Henryk Wieja

KOINONIA Ustroń 2017

INDEKS: KOI0213A48583

Cena: 24,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Czas trwania: 4 godz. 40 min

Opis wykładów:

Boże poruszenie w Izraelu i narodach – Henryk Wieja:

Bóg odbudowuje dzisiaj apostolski model Kościoła wraz z Ciałem Mesjańskim w Izraelu. Wydarzenia z tegorocznego Święta Sukkot w Izraelu stały się wypełnieniem słów Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:39, które są bardzo realną zapowiedzią jego powtórnego przyjścia.

Być częścią Bożego poruszenia – Don Finto:

Czy czytamy Biblię w taki sposób, aby Boże Słowo mówiło do nas? Być jak Jezus to nasze przeznaczenie! Proroctwo z 11 rozdziału Listu do Rzymian wypełnia się na naszych oczach. Dowiedz się, na czym polega cykl przebudzenia, i bądź jego częścią.

Duchowe dojrzewanie w Bożej sprawiedliwości – Don Finto:

Boże Słowo zawiera kluczowe przesłanie dla naszego osobistego życia i dziejów świata w obecnym czasie. Zachęca nas do tego, aby się modlić o naród żydowski i odnaleźć siebie w Jezusie Mesjaszu. Tylko z Jego tożsamością nie ulękniemy się zła, gdyż Boża sprawiedliwość jest ponad to!

 

Kategorie

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni