Powrót na poprzednią stronę

Jezus moim przyjacielem - poradnik metodyczny dla sześciolatków

Jezus moim przyjacielem - poradnik metodyczny dla sześciolatków

ks. Marian Zając

Wydawnictwo Gaudium Lublin 2018

ISBN: 978-83-7548-344-4
format: 185x 272, stron: 288, oprawa: miękka

INDEKS: GAD0270B49271

Cena: 34,90 złdodaję do koszyka

Poradnik metodyczny nr LU-04-01/10-LU-1/17 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie/grupie zerowej na terenie archidiecezji lubelskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10

Zgodnie z przyjętymi założeniami poradnik metodyczny dla nauczyciela został skonstruowany w oparciu o następującą strukturę:

I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
- Wiedza
- Umiejętności
3. Metody i techniki
4. Środki dydaktyczne
II. Przebieg katechezy
1. Czynności wstępne
2. Modlitwa
3. Wprowadzenie w temat (na podstawie ilustracji z podręcznika)
4. Sytuacja egzystencjalna
5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy
6. Zastosowanie życiowe
7. Modlitwa śródlekcyjna
8. Podsumowanie treści
9. Praca domowa - opcjonalnie
10. Informacja dla rodziców

Założenia edukacyjne zaproponowano według najnowszych wytycznych zarówno Podstawy programowej katechezy, Programu nauczania religii, jak również Podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdza to przede wszystkim precyzyjne sformułowanie celów każdej jednostki lekcji, które spełnia wymóg formułowania celów językiem wymagań. Wskazanie metod i środków dydaktycznych kompletuje pierwszą część scenariusza lekcji. Scenariusze katechez w poradniku metodycznym są przygotowane w sposób bardzo szczegółowy, często sugerujący nie tylko treści i metody, ale również konkretne sformułowania, zabiegi oratorskie, których może użyć katecheta.

 

Kategorie

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / Przedszkole

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / 6-latki

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni