Powrót na poprzednią stronę

Jezus kocha i upomina, lectio 21 (CD -MP3 - audiobook)

Jezus kocha i upomina, lectio 21 (CD -MP3 - audiobook)

Piotr Stawarz SDS

Studio Katolik Kraków 2019

INDEKS: KAT0225A52077

Cena: 40,00 złdodaję do koszyka

Całkowity czas: 11 godz. 03 min.

Miłość wyrażana jest na wiele sposobów. Mówią o niej gesty, dobre słowa, czułość, prezenty. Jest także szczególny sposób troski, którym posługuje się Jezus: upomina z miłością. Czy umiem odkrywać takie momenty? Czy potrafię przyjmować upomnienia od bliskich, od Jezusa? To postawa, bez której nie można osiągnąć dojrzałości.

Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

Tematy konferencji:

1. Wprowadzenie w rekolekcje 27 min. Dzień 1: Serce pochłonięte przez troski i niepokój (Łk 10, 38-42)
2. Wprowadzenie do Meditatio 32 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 31 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio (Ap 2, 1-7 List do Kościoła w Efezie) 18 min.
Dzień 2: Serce leniwe w odkrywaniu Ewangelii (Mk 8, 14-21)
5. Wprowadzenie do Meditatio 36 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 31 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio (Ap 2, 8-11 List do Kościoła w Smyrnie) 24 min.
Dzień 3: Serce zatrute oskarżeniami (Mk 3, 20-35)
8. Wprowadzenie do Meditatio 40 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 42 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio (Ap 2, 12-17 List do Kościoła w Pergamonie) 26 min.
Dzień 4: Serce, które nie przebacza (Mt 18, 21-35)
11. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 21 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio (Ap 2, 18-28 List do Kościoła w Tiatyrze) 25 min.
Dzień 5: Serce martwe (Łk 11, 33-54)
14. Wprowadzenie do Meditatio 50 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 33 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio (Ap 3, 1-6 List do Kościoła w Sardach) 19 min.
Dzień 6: Serce uratowane od potępienia (J 8, 1-11)
17. Wprowadzenie do Meditatio 39 min.
18. Wprowadzenie do Oratio 34 min.
Tekst na modlitwę Contemplatio (Ap 3, 7-13 List do Kościoła w Filadelfii)
Dzień 7: Serce nowe i mocne (Łk 24, 36-53)
19. Wprowadzenie do Meditatio 37 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 23 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 27 min. Lectio na ostatni dzień rekolekcji (Ap 3, 13-22 List do Kościoła w Laodycei)

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni