Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2020

ISBN: 978-83-7793-716-7
ks. Piotr Łabuda (redaktor)
format: 163x228, stron: 172, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0857B53711

Cena: 19,00 złdodaję do koszyka

Spis treści

Tajemnica człowieka – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Dr Joanna Jaromin
1. Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-23)
2. Przypowieść o chwaście (Mt 13,24-30.36-43)
3. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie (Mt 13,31-35)
4. Przypowieść o skarbie i perle oraz o sieci (Mt 13,44-52)
5. Jezus w Nazarecie (Mt 13,53-58)
Ks. dr Robert Głuchowski
6. Ścięcie Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12)
7. Pierwsze rozmnożenie chleba(Mt 14,13-21)
8. Jezus chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret (Mt 14,22-36)
9. Spór o tradycję (Mt 15,1-9)
Ks. dr Wojciech Kardyś
10. Prawdziwa nieczystość (Mt 15,10-20)
11. Wiara kobiety kananejskiej. Uzdrowienia nad jeziorem (Mt 15,21-31)
12. Drugie rozmnożenie chleba (Mt 15,32-39)
13. Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów i saduceuszów (Mt 16,1-12)
POZNAWAĆ BIBLIĘ
I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia, cz. II/2
Wydarzenia historii zbawienia. Nowy Testament
Kościół Jezusa Chrystusa
II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Sofoniasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Dzień Pański w orędziu proroka Sofoniasza
III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
Pisma św. Jana, cz. 7
Apokalipsa św. Jana – egzegeza (2)
BIBLIA I LITURGIA
Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki, Dla uświęcenia świata – sakrament święceń

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** Ze Słowem w drogę. Rok C cz.1
Aby się przekonał o słuszności nauk
Apokalipsa św. Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa
Archeologia Piątej Ewangelii
Bliżej słowa. Nabożeństwa Słowa Bożego
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
Bóg Ojciec
Bóg Stwórca
Duch Święty
Duch Święty - Scripturae Lumen
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem
Eucharystia - Boski Wędrowiec
Ewangelie. Od głoszenia do spisania
Głosił Słowo Boże (Hbr 13,7)
Jezus Chrystus. Świadectwa
Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie
Kościół Chrystusa
Kościół. Biblijne obrazy Kościoła
Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 19
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 20
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 21
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 23
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 24
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 25
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 26
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 27
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 29
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 30
Krąg Biblijny. Zeszyt spotkań (16) + CD
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 13
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 17
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 18
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 2
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 3
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 33
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 34 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 35 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 44
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 47 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 48
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 49
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 9
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 11
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 4
Kto ma uszy, niechaj słucha. Zasłuchani w przypowieści z Ewangelii św. Mateusza
Listy apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część II
Maryja - orantka doskonała
Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego
Modlitwa w przekazie biblijnym
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina
Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?
Po drogach Ziemi Świętej - przewodnik
Poznając Biblię cz. 1
Poznając Biblię cz. 3
Poznając Biblię cz. 4
Poznając Biblię cz. 5
Poznając Biblię cz. 6. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 7. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (1)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (2)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (3)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (4)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (5)
Prawda was wyzwoli
Przewodnik po drogach Ziemi Świętej
Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego
Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii
Sakramenty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Śladami św. Pawła
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza
Święty Paweł Trzynasty Apostoł
W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej
Wierzę
Wierzę w Jednego Boga
Wtajemniczenie chrześcijańskie - Scripturae Lumen
Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego
Zostań z nami Panie. Lectio Divina
Życie wieczne - Scripturae Lumen