Powrót na poprzednią stronę

Przemieniony przez Słowo, lectio 23 (CD -MP3 - audiobook)

Przemieniony przez Słowo, lectio 23 (CD -MP3 - audiobook)

Michał Deja OFMCap

Studio Katolik Kraków 2020

ISBN: 978-83-66372-63-4

INDEKS: KAT0247A54273

Cena: 40,00 złdodaję do koszyka

Całkowity czas: 13 godz. 25 min.

Na przestrzeni ośmiu wieków, jakie dzielą nas od czasów św. Franciszka z Asyżu, wiele razy próbowano opowiedzieć o jego życiu. On sam co prawda nie napisał autobiografii, ale pozostawił po sobie wiele świadectw o osobistych spotkaniach z Ewangelią, które tak bardzo wpłynęły na jego historię życia, że stała się ona historią zbawienia, drogą ku świętości. Dziś Franciszek staje obok nas, jako towarzysz w naszym dążeniu do świętości i jako wiarygodny świadek wewnętrznej przemiany, dokonującej się mocą Słowa.

Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

Tematy konferencji:

1. Wprowadzenie w rekolekcje 31 min. Dzień 1: Przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-23)
2. Wprowadzenie do Meditatio 45 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 42 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio 27 min.
Dzień 2: Rozesłanie Apostołów (Mt 9, 35 - 10, 16)
5. Wprowadzenie do Meditatio 45 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 44 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio 29 min. Dzień 3: Bogaty młodzieniec (Mt 19, 16-26)
8. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 45 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio 28 min.
Dzień 4: „Ojcze Nasz” (Mt 6, 5-14)
11. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 46 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio 24 min.
Dzień 5: Władza w Królestwie Niebieskim (Mt 20, 20-28)
14. Wprowadzenie do Meditatio 45 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 45 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio 23 min.
Dzień 6: Błogosławieństwa (Mt 5, 1-12) – dzien spowiedzi
17. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
18. Wprowadzenie do Oratio 42 min.
Dzień 7: Obmycie stóp (J 13, 1-20)
19. Wprowadzenie do Meditatio 49 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 40 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 25 min.

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook