Powrót na poprzednią stronę

Profetyzm w Księdze Syracha

Profetyzm w Księdze Syracha

s. Judyta Pudełko PDDM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2020

ISBN: 978-83-8061-854-1
format: 170x240, stron: 424, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0523B54911

Cena: 35,00 złdodaję do koszyka

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie 1. Biblia Hebrajska 1.1. Ps 74,9 - lamentacja czasu zagłady o braku proroka 1.2. Księgi Zachariasza, Malachiasza i Joela - zmiany w profetyzmie powygnaniowym 1.3. Dzieło Kronikarskie - prorokowanie a Świątynia Jerozolimska 2. Septuaginta 2.1. Księgi Machabejskie - nieobecność proroków w teraźniejszości a pisma prorockie 2.2. Księga Daniela - nieobecność proroka oraz innych instytucji państwowych i religijnych 2.3. Księga Mądrości - proroctwo Izraela w kontekście pogaństwa 3. Starożytne pozabiblijne interpretacje żydowskie 3.1. Filon z Aleksandrii - własne doświadczenie prorokowania 3.2. Józef Flawiusz - proroctwo kapłanów i przepowiadanie przyszłości 3.3. Pisma z Qumran - oczekiwanie na eschatologicznego proroka 3.4. 1 Księga Henocha, 2 Księga Barucha, Testament Beniamina - apokalipsy i testamenty żydowskie 3.5. Tradycja rabiniczna - przejęcie spuścizny proroków 4. Podsumowanie

Rozdział II
Prorocy i proroctwo w Księdze Syracha (Prolog; Syr 1 - 43) 1. Prolog greckiej wersji Księgi Syracha i jego odniesienia do profetyzmu (Prolog 1-3.7-10.24-26) 1.1. Prolog jako dzieło tłumacza i jego znaczenie dla Księgi Syracha 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura Prologu 1.4. Analiza egzegetyczna 1.5. Podsumowanie 2. Prorokowanie mędrca (Syr 24,30-34) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Osobiste przyjęcie mądrości przez mędrca (Syr 24,30-31) 2.4.2. Przekazywanie mądrości potomnym (Syr 24,32-34) 2.5. Podsumowanie 3. Modlitwa o wypełnienie proroctw (Syr 36,20-22 [17-19]) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Wypełnione proroctwa jako uwiarygodnienie proroków (Syr 36,20-21[17-18]G/ 36,15-16H) 3.4.2. Prośba o wysłuchanie modlitwy i powszechne uznanie Boga (Syr 36,22[19]G/ 36,17H) 3.5. Podsumowanie 4. Poznawanie proroctwa (Syr 38,34c - 39,3) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.4.1. Zgłębianie proroctwa w tradycji Izraela (Syr 38,34cd - 39,1) 4.4.2. Odkrywanie ukrytych znaczeń tekstów (Syr 39,2-3) 4.5. Podsumowanie

Rozdział III
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców. Mojżesz i Prorocy Wcześniejsi (Syr 44,3 - 48,14) 1. Prorocy godni pochwały (Syr 44,3) 1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura perykopy 1.4. Analiza egzegetyczna 1.5. Podsumowanie

2. Mojżesz - prototyp proroka (Syr 44,23fg - 45,5) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Ogólne przedstawienie Mojżesza wobec Boga i ludzi (Syr 44,23fg - 45,1) 2.4.2. Mojżesz w Egipcie i jego moc wobec wrogów (Syr 45,2-3ab) 2.4.3. Powołanie Mojżesza (Syr 45,3cd-4) 2.4.4. Mojżesz na Synaju. Nauczyciel Prawa (Syr 45,5) 2.5. Podsumowanie

3. Jozue - następca Mojżesza w proroctwach (Syr 46,1-8) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Ogólna charakterystyka Jozuego (Syr 46,1) 3.4.2. Jozue jako wojownik Pana (Syr 46,2-6) 3.4.3. Jozue (i Kaleb) - świadectwo wierności (Syr 46,7-8) 3.5. Podsumowanie
4. Samuel - prorok, kapłan i ostatni sędzia (Syr 46,13-20) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.4.1. Ogólna charakterystyka Samuela (Syr 46,13-15) 4.4.2. Wstawiennictwo Samuela (Syr 46,16-18) 4.4.3. Śmierć Samuela i jej następstwa (Syr 46,19-20) 4.5. Podsumowanie
5. Natan - prorok króla Dawida (Syr 47,1) 5.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 5.2. Tekst i jego tłumaczenie 5.3. Analiza egzegetyczna 5.4. Podsumowanie 6. Eliasz - prorok jak ogień (Syr 48,1-11) 6.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 6.2. Tekst i jego tłumaczenie 6.3. Struktura perykopy 6.4. Analiza egzegetyczna 6.4.1. Eliasz - prorok słowa i czynu (Syr 48,1-3) 6.4.2. Pochwała Eliasza (Syr 48,4-10) 6.4.3. Konkluzja (Syr 48,11) 6.5. Podsumowanie
7. Elizeusz - prorok podwójnej mocy (Syr 48,12-14) 7.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 7.2. Tekst i jego tłumaczenie 7.3. Struktura perykopy 7.4. Analiza egzegetyczna 7.4.1. Elizeusz nastepcą Eliasza (Syr 48,12abG/48,12abcdH) 7.4.2. Elizeusz prorok odwagi (Syr 48,12efGH) 7.4.3. Cuda w życiu i śmierci Elizeusza (Syr 48,13a-14bGH) 7.5. Podsumowanie

Rozdział IV
Prorocy i proroctwo w Pochwale ojców. Prorocy Późniejsi (Syr 48,20 - 49,10) 1. Izajasz - prorok Bożej ekonomii zbawienia (Syr 48,20cd-25) 1.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 1.2. Tekst i jego tłumaczenie 1.3. Struktura perykopy 1.4. Analiza egzegetyczna 1.4.1. Izajasz podczas najazdu Sennacheryba na Judę (Syr 48,20cd-22ab) 1.4.2. Izajasz jako wielki prorok (Syr 48,22cd) 1.4.3. Izajasz uzdrowicielem króla Ezechiasza (Syr 48,23) 1.4.4. Izajasz i jego prorocka aktywność wobec ludu (Syr 48,24-25) 1.5. Podsumowanie 2. Jeremiasz - prorok czasu zagłady (Syr 49,4-7) 2.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 2.2. Tekst i jego tłumaczenie 2.3. Struktura perykopy 2.4. Analiza egzegetyczna 2.4.1. Kres królów Judy (Syr 49,4-5) 2.4.2. Zburzenie Jerozolimy i rola proroka Jeremiasza (Syr 49,6-7) 2.5. Podsumowanie 3. Ezechiel - prorok wizji Bożego rydwanu i (nie)obecności Hioba (Syr 49,8-9) 3.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 3.2. Tekst i jego tłumaczenie 3.3. Struktura perykopy 3.4. Analiza egzegetyczna 3.4.1. Wizja rydwanu Ezechiela (Syr 49,8) 3.4.2. Hiob i wrogowie w pochwale Ezechiela (Syr 49,9) 3.5. Podsumowanie 4. Dwunastu - prorocy nadziei (Syr 49,10) 4.1. Kontekst literacki i delimitacja perykopy 4.2. Tekst i jego tłumaczenie 4.3. Struktura perykopy 4.4. Analiza egzegetyczna 4.5. Podsumowanie

Zakończenie
Conclusion. Prophetism in the Book of Sirach Bibliografia
Indeks autorów
Indeks źródeł

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni