Powrót na poprzednią stronę

Cantionale Ecclesiasticum

Cantionale Ecclesiasticum

Łacińskie Śpiewy Liturgiczne. Wybór

ks. Dr Grzegorz Piekarz

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2021

ISBN: 978-83-7793-793-8
stron: 88, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0895B55959

Cena: 26,00 złdodaję do koszyka

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum concilium stwierdza, iż "śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce, wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewów" (KL 116). Natomiast posoborowa Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram Świętej Kongregacji Obrzędów dodaje, iż "należy przede wszystkim dbać o studium i praktykę śpiewu gregoriańskiego, albowiem przez swoje szczególne właściwości stanowi on nader ważną podstawę dla uprawiania muzyki sakralnej" (MS 52). episkopat Polski polecił, by "zatroszczyć się w szczególny sposób o to, by chorał gregoriański znalazł więcej miejsca niż dotąd, w liturgii w seminariów duchownych, domów zakonnych, podczas rekolekcji i zjazdów duchowieństwa, w kościołach katedralnych, zwłaszcza w ramach odprawianej tam liturgii w języku łacińskim, a także w większych kościołach (IEP 31). Ponadto Vaticanum II poleca , aby przygotować wydania ksiąg śpiewu gregoriańskiego" zawierające łatwiejsze wydania do użytku mniejszych kościołów"( KL 117).
Niniejsze wydanie Cantionale Ecclesiasticum wychodzi naprzeciw tym zleceniem. Śpiewnik ten zawiera bowiem proste śpiewy w języku łacińskim i przeznaczony jest dla wszystkich wiernych uczestniczących w liturgii sprawowanej w języku łacińskim. Idę towarzyszącą powstaniu tego śpiewnika była chęć, by każdy chrześcijanin niezależnie od wykształcenia i zdolności muzycznych mógł opanować podstawowe śpiewy łacińskie w liturgii rzymskiej i włączyć się we wspólny śpiew liturgiczny. Stąd Śpiewnik zawiera podstawowe śpiewy łacińskie. Dodatkowym atutem Śpiewnika jest fakt, iż wszystkie teksty zamieszczonych śpiewów zostały przetłumaczone na język polski. Śpiewnik składa się z czterech części i appendixu. Pierwszą część stanowi Ordo Missae zawierające porządek śpiewu w czasie mszy świętej. Druga część zawiera Ordinarium Missae, czyli części stałe mszy świętej kropka zostały wybrane dwa cykle mszalne: Missa de Angelis i tzw. Missa simplex. Trzecią część Piwnika stanowi proprium de tempore, a w nim podstawowe śpiewy wybranych okresów liturgicznych. Ostatnią częścią stanowią Cantus z selekcji, i to znajdują się wybrane śpiewu o Eucharystii i Najświętszej Maryi Pannie. W dodatku - Appendix- zostały zamieszczone tony psalmowe.
Należy zaznaczyć, już wszystkie śpiewy Cantionale Ecclesiasticum są śpiewami liturgicznymi, gdyż zostały Wzięte z ksiąg zawierających śpiewy liturgiczne zatwierdzonych przez stolicę apostolską kropka Niech zatem to skromne opracowanie przyczyni się do większego spopularyzowania śpiewów, które kościół uważa za wzór muzyki sakralnej.
ks. Grzegorz Piekarz

 

Kategorie

Multimedia / Książki / Śpiewniki