Powrót na poprzednią stronę

Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera - Benedykta XV

Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera - Benedykta XV

ks. Michał Jędrzejski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2021

ISBN: 978-83-8061-978-4
format: 175x245, stron: 344, oprawa: twarda

INDEKS: RWK0532B56871

Cena: 55,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OBSZARY NOWEJ EWANGELIZACJI.
Obszary tradycyjnie chrześcijańskie .
Obszary dechrystianizujące się .
Obszary zdechrystianizowane.
ROZDZIAŁ II. ZASADY NOWEJ EWANGELIZACJI.
Zasada powszechności .
Zasada nowości .
Zasada pokory.

ROZDZIAŁ III. FORMY NOWEJ EWANGELIZACJI.

Głoszenie słowa Bożego .
Liturgia i sakramenty .
Świadectwo życia chrześcijańskiego .
Praktyka modlitwy .
Doświadczenie cierpienia .
Wyraz artystyczny.

ROZDZIAŁ IV. TREŚCI NOWEJ EWANGELIZACJI .

Nawrócenie .
Królestwo Boże .
Jezus Chrystus .
Życie wieczne.
ROZDZIAŁ V. NARZĘDZIA NOWEJ EWANGELIZACJI .
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Środki społecznego przekazu.

ZAKOŃCZENIE.

BIBLIOGRAFIA.

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Ewangelizacja