Powrót na poprzednią stronę

Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem (CD-MP3 audiobook)

Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem (CD-MP3 audiobook)

Marko Ivan Rupnik SJ

Studio Katolik Kraków 2022

ISBN: 978-83-67132-12-1

INDEKS: KAT0277A57672

Cena: 25,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Całkowity czas:4 godz. 27 min

Od dnia chrztu jesteśmy tożsami z Chrystusem; jesteśmy z Nim zroś­nięci (por. Rz 6, 5). Ojciec wyznaje w naszej duszy: „Tyś jest moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”, zaś Duch Ojca, który zanurzył nas w Chrystusie, modli się w nas i wzdycha: „Abba, Ojcze”. Podczas dni pustyni uczestnicy będą zaproszeni do ponownego przeżycia chrztu świętego przez zanurzenie w tajemnicy Słowa, zgłębianie znaków sakramentalnych oraz z pomocą sztuki sakralnej.

Tematy:

1. Fałszywa kwestia: relacja między człowiekiem a Bogiem 42 min
2. Spotykamy Chrystusa jako martwi 53 min
3. Zmartwychwstajemy jako synowie w Synu 48 min
4. Odwrócona perspektywa i jej konsekwencje 43 min
5. Ryzyko pojmowania wiary tak jakby chrzest nie istniał 47 min
6. „My, współobywatele świętych i domownicy Boga” (Ef 2,19) 34 min

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni