Powrót na poprzednią stronę

Poznanie anielskie Pseudo-Dionizego Areopagity i jego wpływ na rozwój angelologii w Kościele

Poznanie anielskie Pseudo-Dionizego Areopagity i jego wpływ na rozwój angelologii w Kościele

Mateusz Krzysztofek

Wydawnictwo Scriptum Kraków 2022

ISBN: 978-83-66812-89-5
format: 130x205, stron: 160, oprawa: miękka

INDEKS: SCT0033B57960

Cena: 23,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Jak uczy Katechizm, aniołowie spełniają ważną rolę w historii zbawienia, a także w życiu Kościoła oraz każdego człowieka. Szczególną zaś czcią otaczają Syna Bożego, w którym zostały stworzone, i któremu też służą w wielu etapach jego ziemskiego życia (KKK 331–336). Tym niemniej niezrozumiały jest fakt, że tak niewiele się o nich mówi. Patrząc na chrześcijańską literaturę współczesną, można odnieść wrażenie, że książek poświęconych aniołom jest zdecydowanie mniej niż tych opisujących działanie demonów. Zatem aby dowiedzieć się o aniołach czegoś więcej, istnieje potrzeba włożenia nieco wysiłku egzegetycznego.

Takim wysiłkiem odznaczali się niektórzy pisarze starochrześcijańscy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się Pseudo-Dionizy Areopagita. Jemu zawdzięczamy pierwszy traktat poświęcony w całości aniołom (Hierarchia niebiańska), on też wywarł ogromny wpływ na sposób mówienia o aniołach w Kościele, zarówno Zachodnim jak i Wschodnim. To właśnie jego poznaniu anielskiemu poświęcona jest ta publikacja i skutkom, jakie miało ono wśród niektórych myślicieli chrześcijańskich.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia