Prawosławie

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Prawosławie” (liczba wybranych pozycji: 268, strona 1 z 11).


Liturgija Preżdieoswiaszczennych darow znamiennoho raspiewa

Liturgija Preżdieoswiaszczennych darow znamiennoho raspiewa

cena: 35,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dzięki uprzejmości wydawnictwa naukowego „Libra” ukazał się... Więcej...


Traktat pt. 'Izwieszczenije o sogłasniejszich pomietach pokrótce przedstawionych'

Traktat pt. "Izwieszczenije o sogłasniejszich pomietach pokrótce przedstawionych"

Mnich Aleksander Miezieniec

cena: 35,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Polski przekład znakomitego XVII-wiecznego traktatu, będącego wykładnią teorii staroruskiego śpiewu cerkiewnego (znamiennyj raspiew), pt. "Izwieszczenije o sogłasniejszich pomietach pokrótce przedstawionych". ... Więcej...


Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

cena: 9,00 zł — do koszyka

Akatyst na cześć Zwiastowania Przenajświętrzej Bogarodzicy wydany w nowej szacie graficznej, umożliwia korzystanie z niego w domu, podróży, pracy i... Więcej...


Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy

cena: 9,00 zł — do koszyka

Akatyst na cześć Zwiastowania Przenajświętrzej Bogarodzicy wydany w nowej szacie graficznej, umożliwia korzystanie z niego w domu, podróży, pracy i... Więcej...


Wielkie powroty

Wielkie powroty

cena: 72,00 zł — do koszyka

Tom rozpraw międzynarodowej konferencji naukowej „Wielkie Powroty", zorganizowanej przez prawosławny klasztor św. Onufrego w Jabłecznej, zawiera zbiór artykułów poświęconych problematyce... Więcej...


Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej

Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej

cena: 30,00 zł — do koszyka

Od czasu, kiedy w 2009 r. ukazał się polskojęzyczny przekład książki metropolity (wówczas biskupa) Hilariona (Ałfiejewa) „Misterium wiary”, minęło już kilkanaście... Więcej...


Nie płacz nade Mną, Matko. Bogurodzica w prawosławnych hymnach Wielkiego Tygodnia

Nie płacz nade Mną, Matko. Bogurodzica w prawosławnych hymnach Wielkiego Tygodnia

cena: 50,00 zł — do koszyka

Do książki dołączona jest płyta "Nie płacz nade Mną, Matko" z wybranymi utworami omawianymi w publikacji w wykonaniu chóru "Pathos", ... Więcej...


Służebnik. Liturgia św. Jana Chryzostoma

Służebnik. Liturgia św. Jana Chryzostoma

cena: 42,00 zł — do koszyka

Liturgia św. Jana Chryzostoma w języku polskim. Służebnik Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma Więcej...


Służebnik. Liturgia św. Jana Złatoustaho

Służebnik. Liturgia św. Jana Złatoustaho

cena: 52,00 zł — do koszyka

Służebnik Bożestwiennaja Liturgija iże wo swiatych otca naszeho Ioanna Złatoustaho. Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. Tekst równoległy: w językach... Więcej...


Powrót do raju

Powrót do raju

Arcybiskup Jeremiasz

cena: 12,00 zł — do koszyka

Okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, jak również sam Wielki Post, stanowiły dla śp. arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka) swoistą soczewkę, przez którą... Więcej...


Car Mikołaj II i wpływ jego osoby na wspólnoty religijne w Rosji

Car Mikołaj II i wpływ jego osoby na wspólnoty religijne w Rosji

ks. Mariusz Kuźba

cena: 35,00 zł — do koszyka

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym został ukazany kontekst ustrojowo-społeczny carskiej Rosji. Po prezentacji geograficznej oraz przekroju narodowościowym... Więcej...


Czy warto 'tracić' czas dla Boga?

Czy warto "tracić" czas dla Boga?

cena: 6,00 zł — do koszyka

Wstęp Oddajemy do rąk czytelników publikację będącą owocem serii spotkań „Supraskie Środy” poświęconych zagadnieniu modlitwy w życiu prawosławnego Chrześcijanina. Spotkania... Więcej...


Synaksarion - Tom 9 - Wrzesień

Synaksarion - Tom 9 - Wrzesień

Hieromnich Makary z monasteru Simonopetra

cena: 60,00 zł — do koszyka

Z ogromną przyjemnością polecamy Państwa uwadze IX tom Synaksarionu (Wrzesień). Nasza edycja będzie stanowić 12-tomowe dzieło, zbierające żywoty świętych od czasów... Więcej...


Świadczyć o wierze naszych Ojców

Świadczyć o wierze naszych Ojców

cena: 150,00 zł — do koszyka

Z wielką radością przekazujemy Wam w darze monografię pt. Świadczyć o wierze naszych Ojców. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska w latach 1989-2019. ... Więcej...


Akatyst do Przenajświętszej władczyni naszej Bogurodzicy przed jej cudotwórczą ikoną poczajewską

Akatyst do Przenajświętszej władczyni naszej Bogurodzicy przed jej cudotwórczą ikoną poczajewską

cena: 14,00 zł — do koszyka

Tekst akatystu w języku cerkiewnosłowiańskim i tłumaczeniu na język polski. Druk dwukolorowy W Opolu, z inicjatywy księdza mitrata Stanisława (Eustachego) Stracha, proboszcza... Więcej...


Misterium Pokuty

Misterium Pokuty

Mirosław Białous

cena: 29,00 zł — do koszyka

Praca dotyczy pokuty chrześcijańskiej, która była w ciągu wieków i nadal jest jednym z istotnych elementów życia poszczególnych wiernych i... Więcej...


Opowieści z Bajkowego Lasu

Opowieści z Bajkowego Lasu

Lilla Busłowska, Ałła Miedwiecka

cena: 22,00 zł — do koszyka

Opowieści z Bajkowego Lasu z cyklu Jesienne Historie Więcej...


Żywe Słowo

Żywe Słowo

o. Piotr Fiedoruk

cena: 26,00 zł — do koszyka

W działalności św. Jana Kronsztadzkiego odzwierciedlają się dążenia i problemy rosyjskiego prawosławia przełomu XIX і XX wieku, jak również rosyjskie... Więcej...


Pouczenia ascetyczne

Pouczenia ascetyczne

Atoski Starzec Emilian

cena: 23,00 zł — do koszyka

Starzec Emilian podjął egzegezę ascetycznych słów abby Izajasza. Wybór był niezwykle trafny, ponieważ ów tekst bardzo dobrze streszcza nauczanie pierwszych... Więcej...


Terminarz prawosławny - kalendarz 2022

Terminarz prawosławny - kalendarz 2022

cena: 30,00 zł — do koszyka

Święta, liturgia dnia, plan spotkań, wiele miejsc na notatki, przydatne informacje, imieniny Więcej...


Wileński Monaster Świętego Ducha w dziejach Kościoła Prawosławnego

Wileński Monaster Świętego Ducha w dziejach Kościoła Prawosławnego

Urszula Anna Pawluczuk

cena: 30,00 zł — do koszyka

Monaster Świętego Ducha w Wilnie został założony na przełomie 1/ХVII wieku, ale jego początki sięgają czasów wielkiego księcia litewskiego Olgierda... Więcej...


Ikona św. Michał Archanioł

Ikona św. Michał Archanioł

cena: 49,90 zł — do koszyka

Ikona Św. Michał Archanioł autor: mnich ze Świętej Góry Athos, koniec XX w. Domowa kolekcja najpiękniejszych ikon. Wyjątkowa okazja, by w Państwa... Więcej...


Cerkwie Południowej Białostocczyzny

Cerkwie Południowej Białostocczyzny

cena: 65,00 zł — do koszyka

Prawosławie w Polsce ma wielowiekowe tradycje, swymi korzeniami sięgające dziedzictwa uczniów świętych braci Cyryla i Metodego. Chociaż prawosławne cerkwie rozsiane... Więcej...


Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie

Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie

Adam Stalony-Dobrzański

cena: 20,00 zł — do koszyka

Spis treści: O polichromiach Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie - Irina Jazykowa Dobrze, że jest Michałowo - Aleksander... Więcej...


Kalendarz ścienny 2022 r. - mały

Kalendarz ścienny 2022 r. - mały

cena: 8,00 zł — do koszyka

Kalendarz ścienny 2023 ilustrowany zdjęciami ze świętej Góry Atos Opracowany wg. "starego" stylu. Zawiera dni bez postu, dni postne, Wielkie Święta, ... Więcej...